Algemene informatie

Onze sprekers

Dr. Grietje vander Mijnsbrugge volgde haar opleiding tot chirurg grotendeels in Gent, België. Na het afronden van haar opleiding als algemeen buikchirurg besloot zij terug te keren naar Nederland. Tijdens haar opleiding heeft zij veel ervaring opgedaan op het gebied van kijkoperaties van de buik en proctologische operaties. Zij voert o.a. complexe kringspieroperaties (dynamische gracilisplastiek) uit. Ook geeft ze les in de (dynamische) echografie van het anorectum en de bekkenbodem in het buitenland.

Het congres zal onder voorzitterschap staan van Grietje.test.
erer

Dr. Paul Broens is vanaf 2005 staflid Kinderchirurgie bij het UMCG waarbij hij sinds 2017 in functie is als medisch hoofd Kinderchirurgie en opleider Kinderchirurgie. Hij richtte daarnaast in 2010 het Anorectaal Functie Centrum op waarvan hij het hoofd is. Aandachtsgebieden van Paul zijn: Kinderchirurgie en functie onderzoek anorectale pathologie bij kinderen en volwassenen. Paul promoveerde in 2003 aan de Katholieke Universiteit Leuven met als onderwerp: ‘Anorectal Sensibility’.

Tijdens het congres zal Paul u meenemen langs de functionele problematiek na LAR en de continentiereflex.

Jenneke Kalkdijk is ruim 20 jaar werkzaam als Bekkenfysiotherapeut en eigenaar van het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum (samen met Barbara Hettema) en het Chronisch Bekkenpijncentrum te Leeuwarden. Daarnaast is ze coördinator van het Bekkenbodemexpertise centrum van het Medisch Centrum Leeuwarden.
Als bekkenfysiotherapeut is ze m.n. gespecialiseerd in de colorectale problematiek en gastro-enterologen en van daaruit ook in 2014 gevraagd voor een PhD traject. Sindsdien is zij onderzoeker bij het Anorectaal Functie Centrum van het UMCG en bij Heelkunde van het Radboudumc. Ze doet onderzoek op het gebied van functionele obstipatie, dyssynerge defecatie en hemorroïden en het effect van bekkenfysiotherapeutische nazorg bij patiënten na een low anterior resectie. Door haar bekendheid op het gebied van colorectale problematiek is zij lid van de landelijke richtlijn commissie Rectumprolaps.

test

Dr. Pieter Tanis is hoogleraar Chirurgie aan het Amsterdam UMC, in het bijzonder colorectale chirurgie. In zijn hoogleraarschap richt hij zich vooral op behandeling van darmkanker en preventie en behandeling van complicaties na een eerdere operatie. Pieter is de enige hoogleraar colorectale chirurgie in Nederland. Hij pleit voor een nauwere afstemming tussen het doen van onderzoek, het verzamelen van data en het schrijven van richtlijnen.

Tijdens het congres zal Pieter u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken m.b.t. rectumkanker in Nederland.

test

Drs. Bert Messelink is als uroloog en seksuoloog NVVS werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden en werkzaam in het Bekkenbodem Zorgcentrum binnen het Chronisch Bekkenpijn Centrum. Bert zal tijdens het congres twee lezingen geven:

  1. Urologisch: de functionele samenhang van alle bekkenorganen komt het meest duidelijk naar voren als één van deze organen ernstig beschadigd raakt.
  2. Seksuologie: Low Acception Rate: Seksuele klachten hebben veel impact op de levenskwaliteit en daarom accepteren we ze slecht. En dus praten we er niet over.

Informatie volgt.

test

Dr. Erik van Westreenen is sinds 2013 werkzaam als gastro-intestinaal chirurg bij Isala. Hij is gespecialiseerd in de colorectale chirurgie met speciale interesse in de orgaansparende behandeling van het colorectaal carcinoom. Hij is betrokken bij diverse landelijke onderzoeksprojecten en sinds december 2013 Europees gecertificeerd coloproctoloog. Hij is lid van de landelijke richtlijn commissie colorectaal carcinoom en bestuurslid van de Werkgroep Coloproctologie.

Tijdens het congres zal Erik u meenemen in de chirurgische mogelijkheden voor behandelingen.

Geen nood!: er is altijd een uitgang

Drs. Joost van der Heijden is momenteel werkzaam als arts-assistent bij de chirurgie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Sinds 2018 is hij bezig met zijn promotie traject wat zich richt op de prevalentie en behandeling van postoperatieve functionele klachten en kwaliteit van leven na sfincter-sparende rectumchirurgie. Hij zal hier eind van dit jaar op promoveren.

Tijdens het congres zal Joost u meenemen in de uitkomsten van de FORCE trial; het eerste gerandomiseerde multicenter onderzoek naar de effecten van bekkenfysiotherapie na low anterior resectie.

Onze sponsoren

test

test

test

test

test

Onze partners

test

test

test

test

test

Locatie & contact

Hotel De Sparrenhorst in Nunspeet

Eperweg 46

8072 DB Nunspeet

 

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Telefoon: 078-6227411

Email: academy@profunduminstituut.nl