Bekrachtigen

Zelfs in 1979 toonde Taylor aan dat je fysieke kracht meer toeneemt bij belonen, dan bij straffen. Zelfs zonder training! Ook de gedragsinterventies motivational interviewing, oplossingsgericht coachen en het didactisch coachen staan in het teken van een positieve benadering.

Een ander voorbeeld is het onderzoek van Hilhorst et al (2014) uit de sportwereld, waarbij gekeken werd naar de interactie tussen coach en kind. Hier kwamen vier inzichten uit (zie video), die volgens hun van belang waren voor goede sportprestaties. Eén van de vier was: stimuleren.

Dat is dan ook onze laatste stap in het proces van gedragsverandering. Want als het goed is heb je een goede relatie opgebouwd, weet de cliënt wat deze wil en is dit ook realistisch, heb je geholpen in het vinden van oplossingen en wil je nu graag de cliënt een laatste positieve ruggensteun geven in de goede richting.

Bijvoorbeeld: ‘ik verwacht dat het je gaat lukken, aangezien je een realistisch doel hebt opgesteld en weet wat je ervoor moet doen. En mocht het niet lukken, dan gaan we samen kijken naar wat er nog meer nodig is. Een mooi leermoment!’