Casus uitkiezen

Voor het doorlopen van deze e-learning is het van belang dat je een casus hebt om de verschillende stappen mee te doorlopen.
u00a0
Op deze manier kan je de theorie beter plaatsen in de praktijk en kan je indirect gelijk reflecteren op jouw eigen handelen.u00a0
u00a0
De voorkeur is om een casus uit de eigen praktijk te kiezen, maar je kan ook jezelf of iemand in jouw omgeving als casus nemen. Kies een casus waarbij je het nemen van zelfregie wil of wilde stimuleren, maar moeite hebt of had met het bereiken van dit doel.
u00a0
Doorloop alle opdrachten in het blok met deze casus in jouw gedachten. Onderbouw voor jezelf jouw keuzes met informatie vanuit de literatuur in deu00a0bibliotheek externe evidentie.
u00a0
Je mag de casus alleen op papier voor jezelf noteren, maar je bent ook vrij om de geleerde vaardigheden bij de desbetreffende casus toe te passen in de praktijk. Dat is aan jou.