Elektromyografie

In het volgende hoofdstuk gaan wij de elektromyografie bestuderen.