Empathie

Vanuit een artikel van Van Vliet et al (2016) is de volgende tabel gekomen met acties die bewezen hebben een positieve invloed te hebben op het behandelresultaat bij pijn.
 
Waarbij we hier ons richten op het reageren op de emotionele respons van de cliënt.
 
(het gehele artikel is terug te vinden in de bibliotheek)