Goed begin is het halve werk

n

Om op een juiste maneer met deze vaardigheid aan de slag te gaan is hygiu00ebnisch werken van groot belang. Werk jij volgens de hygiene richtlijn van het NVFB? Deze richtlijn is ontwikkeld om op een veilige manier te kunnen werken en de kans op besmettingen te voorkomen. Zeer belangrijk dus!u00a0

n

Lees de richtlijn nog eens goed door en kijk is kritisch naar je eigen handelen, volg jij alle stappen nog? Je kan de richtlijn op de volgende pagina terugvinden.

n