Leerdoelen

De (bekken)fysiotherapeut;

  • Plaatst het belang van een goede therapeut-cliënt relatie voor therapiesucces
  • Beschrijft de methodes om doelen en verwachtingen transparant te maken
  • Herkent de verschillende dimensies met betrekking tot het stellen van vragen en het geven van feedback
  • Onderkent het belang van bekrachtigen van het gewenste gedrag en de autonomie bij de cliënt
  • Kiest effectieve communicatie vaardigheden die passen bi de therapeut, bij de cliënt en bij de situatie