Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen gaat uit van het feit dat de oplossing in de cliënt zelf al aanwezig is, maar dat deze hem niet ziet. Als ik vraag aan jou om in één minuut zoveel mogelijk blauwe objecten in jouw omgeving te onthouden en daarna vraag hoeveel beige objecten er waren, zal je dat niet weten. Je bent gefocust op de blauwe objecten en ziet daardoor de beige objecten niet of minder. Dit kan ook zo zijn bij een cliënt. Die is dan zo gefocust op het probleem, dat deze de oplossing niet meer ziet. Uitgaan van de oplossing is hierin de sleutel

Wat kan helpen is de beslisboom. Hierbij stel je een vraag aan de cliënt en als deze vraag niet helpt, ga je door naar de volgende vraag:

  1. Is er al verbetering opgetreden tussen de aanmelding en het eerste gesprek? Zo ja, vraag daar meer over. Zo nee, ga naar 2.
  2. Zijn er al uitzonderingen op het probleem te vinden: situaties waarin het probleem zich niet voordeed of minder erg was? Zo ja, vraag daar meer over. Zo nee, ga naar 3.
  3. Is er al een hypothetische oplossing te formuleren: kan men al beschrijven wat er anders zou zijn stel dat het probleem (voldoende) was opgelost?
Uiteindelijk zijn deze vragen erop gericht dat je inzicht geeft in wat de cliënt al goed doet en nog meer kan doen. Zodat de focus van de cliënt meer komt te liggen op de positieve momenten, dan de negatieve momenten. Ook al zijn deze maar heel klein.
 
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat als het warm weer is, de cliënt minder last heeft. Geldt dit ook voor een warm bad? Of warme douche? Of een warme kruik? Kan de cliënt dit verder uitbreiden om steeds meer momenten van minder of geen pijn te hebben, waardoor de cliënt ook even kan ontspannen?
 
In de onderste video wordt een voorbeeld getoond vanuit de psychologie. Hopelijk helpt dit voorbeeld voor meer inzicht omtrent deze theorie.