Positieve verwachtingen

Naast het helder krijgen van het doel, is het ook belangrijk om een beeld te krijgen van de verwachtingen. Zijn deze wel reëel?
 
Het is van belang dat de verwachtingen van de cliënt wel realistisch zijn, anders zal het een negatieve ervaring worden voor de cliënt. Hij kan het doel dan sowieso niet halen.
 
Juist een positieve ervaring helpt de cliënt om door te zetten. Daarbij speelt de manier waarop jij als therapeut informatie geeft OOK mee, zie tabel. Positiviteit en met name positieve verwachtingen uitspreken komen als belangrijke pijlers naar voren, bij het vergroten van het therapiesucces (Mistiaen et al., 2015). Net als het eerder genoemde empathisch reageren op de emoties van de cliënt.

Daarnaast is het uitspreken van de verwachtingen naar elkaar ook essentieel. Vaak verwachten we dingen van cliënten, zonder deze uit te spreken en andersom ook. De communicatie kan een stuk soepeler verlopen als beide partijen duidelijk weten wat ze kunnen verwachten van elkaar en hun eigen verwachtingen daarop bij kunnen stellen.

Wat een grote rol kan spelen in de communicatie en indirect rondom de verwachtingen, zijn de gezondheidsvaardigheden van de cliënt. Eén op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Bij lage gezondheidsvaardigheden loopt de cliënt een groter risico op
  • meer moeite hebben om hun weg te vinden binnen de zorg
  • minder goed in staat zijn om zelf thuis om te gaan met gezondheid en ziekte
  • het moeilijker vinden om in een consult met een zorgverlener een actieve gesprekspartner te zijn
  • meer gebruik maken van zorg
  • slechtere gezondheidsuitkomsten
 
Om erachter te komen en de cliënt met lage gezondheidsvaardigheden te ondersteunen, raden we de volgende website aan: www.gezondheidsvaardigheden.nl