Weerstand

Een groot struikelblok binnen de gedragsbeu00efnvloeding is weerstand bij een cliu00ebnt. Er zijn talloze theorieu00ebn om met weerstand om te gaan. Onze ervaring leert dat de eerste stap vooral is om aan te sluiten bij wat de cliu00ebnt al weet.

Op deze manier vertel je geen bekende informatie (wat belerend over zou kunnen komen), zet je de cliu00ebnt in z’n kracht (‘wat weet je al veel!’) en laat je ook merken dat je de cliu00ebnt probeert te begrijpen (aansluiten bij de cliu00ebnt).

Naast het opbouwen van een goede relatie, doelen en verwachtingen helder maken en uitspreken, kan deze aanvullende suggestie helpen om eventuele weerstand te verlagen of beter te begrijpen. Verderop in de e-learning volgen nog meer suggesties.