Weerstand

Een groot struikelblok binnen de gedragsbeïnvloeding is weerstand bij een cliënt. Er zijn talloze theorieën om met weerstand om te gaan. Onze ervaring leert dat de eerste stap vooral is om aan te sluiten bij wat de cliënt al weet.

Op deze manier vertel je geen bekende informatie (wat belerend over zou kunnen komen), zet je de cliënt in z’n kracht (‘wat weet je al veel!’) en laat je ook merken dat je de cliënt probeert te begrijpen (aansluiten bij de cliënt).

Naast het opbouwen van een goede relatie, doelen en verwachtingen helder maken en uitspreken, kan deze aanvullende suggestie helpen om eventuele weerstand te verlagen of beter te begrijpen. Verderop in de e-learning volgen nog meer suggesties.