Wat kun je in 2019 verwachten

Wat kun je in 2019 verwachten van ProFundum Educatie?

  • Voor iedere cursus waar je aan deelneemt zal het lesmateriaal online beschikbaar zijn en ondersteund worden met een vrijblijvende instaptoets om eigen kennis en vaardigheden te toetsen voor en na de cursus. Je hebt zo een goed en duidelijk overzicht van alle stappen in je leerpad. Grafische elementen laten je zien waar je staat, welke leerdoelen je beheerst en welke activiteiten nog gedaan moeten worden. Alle updates die aan het lesmateriaal worden toegevoegd zijn zo ook voor jou beschikbaar.
  • Waar mogelijk wordt het lesmateriaal ondersteund met foto- en filmmateriaal.
  • Kennis die als e-learning kan worden aangeboden en kan zorgen voor een goede voorbereiding, zal als zodanig beschikbaar komen voor aanvang van de cursus.
  • Als cursusdeelnemer krijg je de beschikking over een MemoTraining die je helpt om je opgedane kennis en vaardigheden verder te implementeren in je dagelijkse praktijk. Gewoon via je je telefoon, iPad of e-mail.
  • Bij het verschijnen van onderzoeken is de cursist direct op de hoogte, omdat het platform regelmatig wordt ge-update
  • Problemen waar je in de praktijk tegenaan loopt kun je via het platform met de docent bespreken.
  • Onderlinge communicatie met andere (oud)cursisten is mogelijk.
  • Ruimte voor cases bespreking om het klinisch redeneren te stimuleren. gelanceerd met als onderwerp CPPS. Zodra deze bekend zijn zul je hiervan in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden. Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Mail dan naar educatie@profunduminstituut.nl. We nemen je mailadres dan op.
  • Onze cursussen worden ondersteund door een docent met een eerstegraads lesbevoegdheid, waardoor het gehele didactische concept binnen Profundum is gewaarborgd.

In 2019 zijn er uiteraard de bekende cursussen van het totale bekkenbodemonderzoek en de stuit, maar ook de vertrouwde trainingen over de rol van myofeedback en elektrostimulatie in de bekkenfysiotherapie. Dit jaar hebben we ook een aantal nieuwe cursussen over pijn, kinderen, zelfregie en ketentraining.

Begin februari heeft de internationale multidisciplinaire snijzaal cursus plaats gevonden in Rotterdam met de focus op nerve entrapment. 

Wil je geen cursus missen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ProFundum Educatie is een onderdeel van het ProFundum Instituut. Dit instituut is in 2010  gestart met een praktijk voor patiënten met bekken en bekkenbodem gerelateerde klachten.

Naast het behandelen van mannen en vrouwen met bekken- en/of bekkenbodemklachten, zetten wij ons in om deze klachten te voorkómen en/of te verhelpen en waar nodig leren we hen hoe verbetering van kwaliteit van leven mogelijk is.
Hierbij richten wij ons niet alleen op cliënten met en/of zonder klachten maar ook op hen die beroepsmatig een rol spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen.

We willen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven door mensen bewust te maken van de rol die het bekken en de bekkenbodem hebben in de totale gezondheid.

Onze doelgroep zijn mannen en vrouwen die bewust bezig zijn met hun totale gezondheid en deskundigen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verbeteren van de gezondheid van mensen.

Scroll naar bovenkant