Centrale & perifere sensitisatie

Bekijk onderstaande video’s ter voorbereiding: 

Zou jij één deze video willen inzetten bij voorlichting aan cliënten? Waarom wel of waarom niet?

Deel jouw uitkomst in het discussieforum