Contra indicaties

Welke contra-indicaties kennen we?

Zwangerschap

Carcinoom (relatief)

Neurostimulator

Pacemaker (alleen in overleg)

Gestoorde sensibiliteit (relatief)

Psychogene pijn (relatief)

Huidaandoeningen (relatief)

Onwil of angst van de patiënt