Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de bekkenfysiotherapeut (I.O) in staat om:

  • Formuleert een betrouwbaar en onderbouwd arthrogeen en myofasciaal onderzoek bij de lage rug, bekken en heupregio 
  • Formuleert een betrouwbaar en onderbouwd onderzoek naar motor contol 
  • Herkent verbanden met musculaire betrokkenheid, motor control en het arthrogene onderzoek
  • Heeft kennis van de fysiologie en pathologie omtrent de fascia 
  • Ontwerpt een onderbouwde bekkenfysiotherapeutische hypothese naar aanleiding van de anamnese en onderzoek