motor control

Motor control is volgens Roller et al (2012) de productie en controle van menselijke bewegingen.

het is een proces dat varieert van een eenvoudige reflexlus tot een complex netwerk van neurale patronen die communiceren via het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere zenuwstelsel (PNS).u00a0
Nieuwe motorische patronen worden aangeleerd door middel van beweging, interacties met rijke zintuiglijke omgevingen en uitdagende ervaringen die iemand uitdagen om tegengekomen problemen op te lossen. Kennis van motorische controle en motorisch leren vormt ons begrip van hoe individuen gedurende hun leven evolueren van beginnende naar ervaren motorische prestaties.u00a0

Definitie
Motorische controle wordt gedefinieerd als het proces van het initiu00ebren, aansturen en evalueren van doelgerichte vrijwillige bewegingen. Shumway-Cook definieerde motorische controle als het vermogen om mechanismen te reguleren die essentieel zijn voor beweging

Hoe werkt het?u00a0
De Motor control werkt op de volgende manier:

De uit te voeren taak wordt geu00efdentificeerd u2192 lichaam verzamelt sensorische informatie uit de omgeving u2192 neemt de informatie waar u2192 kiest een bewegingsplan dat past bij het doel van de taak,
Het plan wordt gecou00f6rdineerd binnen het CZS u2192 uitgevoerd via motorneuronen in de hersenstam en het ruggenmerg u2192 de uitkomst wordt gecommuniceerd naar de spieren in posturale en ledemaatsynergieu00ebn, en in het hoofd en de nek u2192 motoreenheden die op een specifieke manier worden getimed om te vuren.
Zintuiglijke feedback geleverd aan het centrale zenuwstelsel door de beweging u2192 beslissing genomen om (1) het plan te wijzigen tijdens de uitvoering, (2) het doel van de te bereiken taak te herkennen en (3) de informatie op te slaan voor toekomstige uitvoering dezelfde taakdoelcombinatie.
Cou00f6rdinatie tussen de ledematen is een cruciaal element van motorische controle, bereikt door het synchroniseren van de ruimtelijke en temporele aspecten van ledemaatbewegingen.u00a0