Reflectie volgens STARR


De STARR-methodiek helpt bij het inzichtelijk krijgen van competenties van mensen. Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van mensen.

Om een uitspraak te kunnen doen over de competenties van mensen, is het van belang om in daadwerkelijke voorbeelden na te gaan welke competenties mensen laten zien. Voordat een oordeel over competenties van mensen gegeven wordt, kan het dus nuttig zijn om op zoek te gaan nar concrete voorbeelden van deze competenties in het dagelijks handelen. De STARR-methodiek helpt om dergelijke voorbeelden te analyseren en te beoordelen.

De STARR-methodiek analyseert een voorbeeld uit de praktijk hiertoe op vijf elementen:

S = Situatie: Wat was de situatie/de context waarbinnen het voorbeeld zich afspeelde.

T = Taak: Wat was in deze situatie de taak waarvoor de betrokkene zich gesteld zag dan wel de rolopvatting die de betrokkene zelf had?

A = Actie: Wat is er concreet gezegd en gedaan?

R = Resultaat: Hoe heeft de ander gereageerd en wat was het eindresultaat?

R – Reflectie: Hoe is het proces verlopen? Wat zou je anders kunnen doen?

Op de volgende pagina graag je antwoorden invullen onder de plaatjes bij de desbetreffende letter.

Wat is jouw startpunt op dit gebied? Zie (onderzoek/behandel) je in de praktijk reeds deze doelgroep patiënten?
Hoe geef jij invulling aan jouw rol als bekkenfysiotherapeut bij deze doelgroep patiënten?
Welk onderzoek doe je om erachter te komen wat de beste behandeling is voor jouw patiënt?
Heeft jouw aanpakt gewerkt en waarom wel/niet?
Ben je tevreden? Heeft dit voor andere inzichten gezorgd? Wat zou je in het vervolg anders doen?