Waarvoor gebruik je biofeedback?

Biofeedback training wordt gebruikt om de bewustwording van de patiënt te vergroten. Bij biofeedback gebruik je EMG als training tool. Er zijn verschillende vormen biofeedback training. Op traditionele apparatuur zijn de trainingsmogelijkheden soms wat basaal. Maar er zijn ook apparaten waarbij doormiddel van EMG-spelletjes getraind wordt.

Biofeedback met de MAPLe kent diverse trainingsmogelijkheden. Je kan gebruik maken van het trainingsveld. Hier kun je ook referentie lijnen aan en uitzetten. Maar ook de test velden van de MVC en endurance kunnen gebruikt worden om de patiënt een visuele extra training mogelijkheid te bieden.

Ook verschijnt er steeds meer biofeedback training mogelijkheden voor thuis. Denk hierbij aan de Elvi of de Perifit. Het nadeel van deze thuistraining apparaten is dat ze worden ingezet zonder eerst bekkenbodemdiagnostiek te hebben uitgevoerd. Het risico ontstaat dus dat er ook getraind kan worden met bijvoorbeeld een overactieve bekkenbodem. Dit kan averechts werken en in sommige gevallen zorgen voor meer klachten.

Goede diagnostiek alvorens biofeedback training is dus van groot belang en onze taak als bekkenfysiotherapeuten. Ook de keuze wat te trainen met biofeedback moet per persoon eerst beoordeeld worden. Wil je de patiënt trainen op bewustwording, ontspanning, fast twitch, slow twitch of coördinatie.