Effectief werken met EMG en (F)ES in de bekkenfysiotherapie

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

Myofeedback neemt een belangrijke plaats in de bekkenfysiotherapie in, zowel wat betreft de diagnostiek als de behandeling. Myofeedback wordt veelvuldig toegepast. Van elektrostimulatie wordt minder gebruik gemaakt. Er is weliswaar voldoende wetenschappelijke onderbouwing maar de grote variatie in behandelvormen, variabelen, behandelprotocollen en apparatuur leidt tot een gebrek aan eenduidigheid in de behandeling. Dit kan een verklaring zijn voor het beperktere gebruik. Gelukkig is er hard gewerkt aan protocollen wat een aanzet kan zijn tot data verzameling en analyses in de toekomst.

Recent wetenschappelijke onderzoek toont de effectiviteit van myofeedback en elektrostimulatie (ES) aan en bevestigt dat de ervaring van de onderzoeker/behandelaar het effect vergroot. Het steeds veelvuldiger gebruik van de apparatuur en de toenemende betrouwbaarheid van de meetapparatuur, zoals de MAPLe, zijn grote stappen vooruit. Maar ook de wat oudere apparatuur heeft zeker nog zijn waarde.

EMG wordt met name gebruikt in de bekkenfysiotherapie als diagnostisch, evaluatief en als trainingsmiddel voor de bekkenbodem. Het geeft de cliënt meer inzicht in de werking van zijn of haar bekkenbodem.

(F)ES wordt door de bekkenfysiotherapie gebruikt om de coördinatie van spiercontracties te verbeteren, pijn te dempen, overactiviteit te verminderen en de detrusor te inhiberen. (F)ES wordt zowel uitwendig als inwendig toegepast.

De bedoeling van deze cursus is op de eerste plaats dat de bekkenfysiotherapeut meer kennis verwerft van de uitgebreide behandelmogelijkheden met EMG en (F)ES. Op de tweede plaats is het de bedoeling dat de bekkenfysiotherapeut voldoende wetenschappelijke achtergronden heeft om deze interventie te onderbouwen als onderdeel van de behandeling.

EMG en (F)ES zijn met alle beschikbare apparatuur uit te voeren. Tijdens de lesdag wordt MAPLe apparatuur gebruikt maar iedereen die liever met de eigen apparatuur werkt is vrij om deze mee te nemen. Er is ook een Myomed 632 beschikbaar. De deelnemer dient dan wel een eigen elektrode mee te nemen. Aan de hand van casuïstiek en het klinisch redeneer proces zal er een keuze gemaakt worden uit de behandelmogelijkheden met EMG en (F)ES.

Het wordt op prijs gesteld als deelnemers zelf casuïstiek inbrengen via de e-learning.
Voor iedere cursist is een MAPLe elektrode beschikbaar. Indien de voorkeur wordt gegeven om te werken met eigen apparatuur pf de pelvitec kan deze uiteraard meegenomen worden.

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
6
Studiebelastingsuren
10
Uitleg over de studiebelastingsuren

Vooraf aan de cursus doorloop je een e-learning ter voorbereiding (4 uur studiebelasting).

Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant EMG en FES. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut (i.o.):

 • uitleggen hoe myofeedback werkt en wat de therapeutische meerwaarde is
 • de nieuwste apparatuur op het gebied van myofeedback toepassen
 • inschatten wanneer myofeedback van meerwaarde is in de behandeling
 • Evidence-based werken bij het toepassen van myofeedback
 • de werking van myofeedback uitleggen in lekentaal aan de cliënt
 • het werken met myofeedback integreren in het bekkenfysiotherapeutisch handelenkent de werking van (F)ES
 • kent de toepassingsmogelijkheden van (F)ES.
 • kent de wetenschappelijke onderbouwing van FES.
 • kan de toepassing van (F)ES uitleggen aan de patiënt.
 • kan een keuze maken uit de behandelvormen en in te zetten variabelen van (F)ES.

 

Aanvullende cursusinformatie

De apparatuur tijdens de lessen wordt beschikbaar gesteld door

 

Voor iedere deelnemer is een MAPLe elektrode beschikbaar. Deze is in de prijs van € 295 inbegrepen. Voor iedereen die eigen apparatuur meeneemt en dus ook eigen elektrodes kan € 40 in mindering worden gebracht. Indien men hiervoor kiest kan contact opgenomen worden via academy@profunduminstituut.nl o.v.v. (F)ES zonder MAPLe elektrode.

De dag wordt gevuld met presentaties, casuistiek en uitwisselen van ervaringen.

 

Doelgroepen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geplande cursussen

14 oktober 2022 price: € 295,00

U kunt zich registreren voor:
Effectief werken met EMG en (F)ES in de bekkenfysiotherapie

Cursusdag(en):
14 oktober 2022 10:00-18:00
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Te behalen accreditatie punten:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 6
Keurmerk fysiotherapie : 6
Pro-Q-Kine : 20

Docenten:
Merel Hilgersom, MSc


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 15

Voorbereiding:
E-learning EMG en (F)ES

Cursusdag:
10.00 - 10.15 uur  Inloop, presentie, thee en koffie
10.15 - 10.30 uur  Welkom en vragen
10.30 - 12.00 uur  State of the art EMG en (F)ES
12.00 - 13.00 uur  Lunch
13.00 - 14.30 uur  Casuïstiek (klinisch redeneren)
14.30 - 17.45 uur  Praktische toepassing EMG en (F)ES
17.45 - 18.00 uur  Implementatie en afsluiting

Scroll naar bovenkant