Chronische bekkenpijn: module 3

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

ProFundum Academy is in samenwerking met de Pelvic Pain Clinic van Fetske Hogen Esch twee jaar geleden gestart met het bouwen van een leerlijn over chronische bekkenpijn is.

Deze bestaat inmiddels uit 3 modules en een snijzaal en er zijn nog modules in ontwikkeling over specifieke onderwerpen. Na het volgen van module 1 en 2 en het afronden van de bijbehorende opdrachten zal nu in module 3 uitgebreid stilgestaan worden bij de diagnostiek en de behandeling van de patiënt met chronische bekkenpijn.

Pijn als gevolg van perifere zenuwen is misschien wel het best bewaarde geheim waar het gaat om mogelijke oorzaken van pijn in het bekken. Primair wordt veelal gedacht aan organen en op een goede tweede plaats aan de hypertone bekkenbodem.

Vanuit module 2 weten we inmiddels dat er meer is dan een hypertone bekkenbodem als oorzaak voor pijn. De neuropathische pijn wordt in buik-bekkenregio slecht herkend.

De laatste jaren duikt het woord nervus Pudendus steeds vaker op als mogelijke veroorzaker van pijn in het bekkenbodemgebied. Dat de nervus Pudendus niet de enige zenuw is die voor pijn en ellende kan zorgen leer je in deze module. De theoretische achtergronden worden behandeld en in de praktijk komt de diagnostiek door de bekkenfysiotherapeut uitgebreid aanbod. In de vorm van het sensibiliteitsonderzoek, de mobiliteit van het subcutane collageen, neurodynamische testen en palpatie van zenuwen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de behandelopties voor de bekkenfysiotherapeut. Ook het belang van samenwerking met psychologen en pijnartsen wordt besproken. Kortom hier leer je wat nog bijna niemand weet over mogelijke neurogene betrokkenheid bij patiënten met chronische bekkenpijn.

Voorwaarde voor inschrijving: de eerste twee modules dienen met goed gevolg afgesloten te zijn.

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
12
Studiebelastingsuren
17
Uitleg over de studiebelastingsuren

Zelfstudie middels e-learning 5 SBU

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut

 • Visualiseert het anatomisch verloop en verzorgingsgebied van de lumbosacrale plexus
 • Benoemt de Nantes-criteria en criteria met betrekking tot de nervus pudendus
 • Kan een neurologisch (bekken)bodem onderzoek uitvoeren bij mogelijke betrokkenheid van de lumbosacrale plexus
 • Benoemt de oorzakelijke en in standhoudende factoren die invloed hebben op het beloop en prognose bij betrokkenheid van de lumbosacrale plexus
 • Beschrijft het sensibiliteitsonderzoek
 • Kan een sensibiliteitsonderzoek uitvoeren en interpreteren
 • Herkent panniculose
 • Kent de medische en bekkenfysiotherapeutische behandelmethoden
 • Kent het onderscheid tussen nociceptie, neuropathie en nociplasticiteit
 • Is in staat een volledige verslaglegging te schrijven
Doelgroepen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geplande cursussen

17 juni 2022 price: € 575,00

U kunt zich registreren voor:
Chronische bekkenpijn: module 3

Cursusdag(en):
17 juni 2022 09:30-16:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht
18 juni 2022 09:30-16:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Te behalen accreditatie punten:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 18
Keurmerk fysiotherapie : 18
Pro-Q-Kine : 24

Docenten:
Fetske H.A. Hogen Esch, MSPT


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 16

Planning volgt.

Scroll naar bovenkant