Samen in beweging komen, het stimuleren van zelfregie bij uw cliënt

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In deze cursus worden praktische handvatten aangereikt om uw professioneel handelen beter te vormen naar de visie vanuit het KNGF beroepsprofiel:

 "Iedere cliënt heeft recht op een persoonlijke en menswaardige benadering. Binnen de fysiotherapie wordt de cliënt naar diens eigen wil en kunnen als autonoom beschouwd. Huber et al. benadrukken dat regievoeren over het eigen leven cruciaal is voor het ervaren van gezondheid. De cliënt krijgt, naast de regie over zijn leven, ook een centrale rol bij de behandeling. De cliënt beslist mee over behandeldoelen en kiest uit het behandelaanbod."

In deze cursus wordt deze vorm van regie gelijk gekoppeld aan zelfredzaamheid of zelfmanagement. Zelfredzaamheid houdt globaal in dat de patiënt in staat is om voor zichzelf kan zorgen, diens eigen problemen op kan lossen en zelfstandiger door het leven gaat.

Zelfmanagement gaat vooral over:  ‘het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties en leefstijlveranderingen inherent aan leven met een chronische aandoening’  (KNGF-beroepsprofiel).

Globaal betekent dit dat een patiënt meer zelfredzaam is met betrekking tot het gezondheidsprobleem wat deze ervaart.

In de visie van deze cursus koppelen we het gezamenlijk regie voeren over het behandelproces aan regie voeren over het omgaan met het gezondheidsprobleem en de levensstijl van de patiënt. Wij schalen dit onder de term: zelfregie.

Aangezien we ervan uit gaan dat de patiënt autonoom is en meebeslist, gebruiken wij verder de term cliënt in deze cursus.

De praktische handvatten die wij in deze cursus aanreiken zijn gebaseerd op gemeenschappelijke elementen vanuit verschillende gedragsveranderingsmodellen, maar ook gebaseerd op bewezen didactische principes die in het onderwijs helpen om de zelfregie te bevorderen.

De kerngedachte van deze cursus is dat we de deelnemer centraal stellen, net als dat wij verwachten dat u de cliënt centraal stelt. In tegenstelling tot het centraal stellen van een vaste methode.

Na het volgen van deze cursus kan de fysiotherapeut:

  • Signaleert u uw eigen kwaliteiten en vaardigheden op het gebied van; relatie opbouwen, doelen en verwachtingen transparant maken, vragen stellen en feedback geven en bekrachtigen
  • Demonstreert u deze kwaliteiten en vaardigheden bij het stimuleren van zelfregie bij uw cliënt
  • Construeert u een omgeving welke ondersteunend werkt voor uw eigen ontwikkeling met betrekking tot het stimuleren van zelfregie bij een cliënt
  • Gebruikt u de inzichten uit deze cursus bij uw cliënt als u diens zelfregie wil bevorderen

Kortom, ons doel is het versterken van uw eigen proces rondom zelfregie, zodat u hetzelfde kan doen bij uw cliënten.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de fysiotherapeut:

  • Signaleert u uw eigen kwaliteiten en vaardigheden op het gebied van; relatie opbouwen, doelen en verwachtingen transparant maken, vragen stellen en feedback geven en bekrachtigen
  • Demonstreert u deze kwaliteiten en vaardigheden bij het stimuleren van zelfregie bij uw cliënt
  • Construeert u een omgeving welke ondersteunend werkt voor uw eigen ontwikkeling met betrekking tot het stimuleren van zelfregie bij een cliënt
  • Gebruikt u de inzichten uit deze cursus bij uw cliënt als u diens zelfregie wil bevorderen

Extra informatie

Studiebelastingsuren

12

Uitleg over de studiebelastingsuren

De voorbereiding bestaat uit het doorlopen van een e-learning. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant van het stimuleren van zelfregie. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen. Daarbij kunnen er bijvoorbeeld casussen gebruikt worden, die je zelf hebt ingebracht.

 

Contacturen

6

Doelgroepen

  • Bekkenfysiotherapeuten

Geplande cursussen

6 april 2020 price: € 200,00

U kunt zich registreren voor:
Samen in beweging komen, het stimuleren van zelfregie bij uw cliënt

Cursusdag(en):
6 april 2020 13:30-20:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : nog in aanvraag
Keurmerk fysiotherapie : nog in aanvraag
Pro-Q-Kine : nog in aanvraag

Docenten:
Roos Hanemaaijer- Slottje, MSPT


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 25

De casuïstiek in de cursus wordt afgestemd op de aanwezige doelgroep

Lesprogramma 

Voorbereiding  
E-learning zelfregie

Lesrooster dagprogramma  
13.30-14.00 uur doelen opstellen
14.00-16.00 uur relatie opbouwen & verwachtingen afstemmen
16.00-17.00 uur introductie vragen stellen en feedback geven
17.00-18.00 uur diner
18.00-19.00 uur casusgericht werken
19.00-20.00 uur inzichten bekrachtigen en implementeren
20.00-20.30 uur afronding en evaluatie

Scroll naar bovenkant