State-of-the-art ‘myofeedback in de bekkenfysiotherapie’

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

Het doel van deze cursus is om de bekkenfysiotherapeut in staat te stellen om, naar aanleiding van het klinisch beeld en het bekkenfysiotherapie-onderzoek, te bepalen of en zo ja waar in het behandeltraject de inzet van myofeedback zinvol is. Waarbij we de nadruk leggen op de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en de cursist kennis laten maken met de allernieuwste technologie op het gebied van myofeedback.

De focus van de cursus zit dan ook op het Evidence-based werken, maar ook op het leren analyseren van de beelden van de nieuwe apparatuur. Het vraagt namelijk training en oefening in de praktijk om het beter onder de knie te krijgen.

Recent wetenschappelijke onderzoek toont de effectiviteit van myofeedback (en elektrostimulatie) aan en bevestigt dat de ervaring van de onderzoeker/behandelaar het effect vergroot. Vandaar dat deze training en het maken van uren met de technologie zeer waardevol is.

Tijdens de cursus wordt er, aan de hand van casuïstieken, het klinisch redeneer proces aangescherpt en keuzes gemaakt worden vanuit alle  behandelmogelijkheden. Het wordt op prijs gesteld als deelnemers zelf casuïstiek inbrengen. Dit kan vanuit de e-learning vooraf aan de cursus. Er is daarnaast voldoende ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De cursus wordt ondersteund met het e-learning programma van ProFundum Educatie en georganiseerd met ondersteuning van de Novuqare Academy.

Leerdoelen

Na deze cursus kan de bekkenfysiotherapeut (i.o.):

  • uitleggen hoe myofeedback werkt en wat de therapeutische meerwaarde is
  • de nieuwste apparatuur op het gebied van myofeedback toepassen
  • inschatten wanneer myofeedback van meerwaarde is in de behandeling
  • Evidence-based werken bij het toepassen van myofeedback
  • de werking van myofeedback uitleggen in lekentaal aan de cliënt
  • het werken met myofeedback integreren in het bekkenfysiotherapeutisch handelen

Extra informatie

Studiebelastingsuren

12

Uitleg over de studiebelastingsuren

Vooraf aan de cursusdag doorloop je een e-learning met een instaptoets en state of the art artikelen.

Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant van myofeedback. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

Contacturen

6

Doelgroepen

  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)

Geplande cursussen

4 november 2019 price: € 275,00

U kunt zich registreren voor:
State-of-the-art 'myofeedback in de bekkenfysiotherapie'

Cursusdag(en):
4 november 2019 13:30-21:00
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 7

Docenten:
Dorien Bennink, MSPT


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 25

Scroll naar bovenkant