Stuitproblematiek in de bekkenfysiotherapie (BFT)

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In deze cursus ga je aan de slag met het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en de behandeling bij stuitpijn. Naast de reeds gebruikte technieken wordt hierbij wordt ook de 'non-invasive mobilisation of the coccyx' (NIMOC) behandeld en de positie die deze handeling heeft in de totale behandeling van een patiënt met stuitklachten. Om jouw handelen te kunnen onderbouwen, reiken wij jou de meest recente en relevante literatuur aan, waarbij het aan jou is om deze adequaat toe te passen en jouw eigen handelen te onderbouwen.

Stuitpijn (coccygodynie) komt veel voor. Mensen hebben vaak jarenlang klachten. Ook binnen de bekkenfysiotherapie worden deze patiënten veelvuldig gezien en tot voor kort waren er niet veel (effectieve) behandelopties. Bij coccygodynie ziet men vaak dat een standafwijking van het os coccygeus ten opzichte van het os sacrum is ontstaan, vaak ten gevolge van een val of bevalling. Deze heeft korter of langer geleden plaatsgevonden. In het diagnostisch proces van de patiënt met stuitklachten wordt eveneens stil gestaan bij de groep patiënten met stuitklachten die geen trauma in de voorgeschiedenis hebben. En vervolgens wat dan mogelijke behandelopties kunnen zijn. Stuitproblemen zorgen vaak voor een motor control impairment en het is dus van groot belang dat we in een zo vroeg mogelijk stadium deze patiënten verder kunnen helpen.

Binnen de bekkenfysiotherapie zijn er verschillende technieken om de patiënt te behandelen, waarbij ook het inwendig behandelen een belangrijke optie is Er is een techniek die je uitwendig toe kan passen, namelijk de Non Invasive Mobilization of the Os Coccyx (NIMOC). In deze cursus zul je deze nieuwe techniek leren. Er wordt eerst in de diagnostiek gekeken of en zo ja hoe de standverandering is gepositioneerd. Deze is, naast de anamnese, en onderzoek van het bewegingsapparaat, bepalend voor het behandeltraject en vraagt dus een goed klinisch redeneerproces. Met de nieuwe techniek als aanvulling kan de stand van het os coccygeus met een milde mobilisatie hersteld worden. Pre- en post-NIMOC testen laten dan een directe verbetering zien. Er is dan ook een merkbaar verschil tijdens het zitten, bukken en/of lopen.

Omdat ook patiënten met bekken-, rug- of liespijn, maar ook mensen met anuskramp, obstipatie, dysfunctional voiding en/of dyspareunie vaak een coccygodynie hebben dient gezocht te worden naar de oorzaak. Ook hier kan de stuit een rol spelen. Omdat deze aanvullende techniek nog erg jong is, is er nog een gebrek hoogwaardige evidentie (level 1,2) die de effectiviteit hebben vastgesteld. Wel is er een uitgebreid klinisch effect (level 3,4). Daarom heeft ProFundum Educatie, in samenwerking met Sytske Lohof van Praktijk Overwinning uit Wildervank, deze cursus ontwikkeld om zoveel mogelijk bekkenfysiotherapeuten vertrouwd te maken met deze nieuwe techniek. Alles wel in het kader van de totale behandeling die ook momenteel wordt gehanteerd in de praktijk.

De diagnostiek en het klinische redeneren blijven het belangrijkste element om de meest geïndiceerde interventie in te zetten. Deze cursus helpt jou om dit proces te begrijpen en ermee aan de slag te gaan.

 

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
6
Studiebelastingsuren
6
Uitleg over de studiebelastingsuren

Als voorbereiding doorloop je de E-learning module: Stuitproblematiek (aparte cursus).

Voor deze cursus is het verplicht om eerst de e-learning diagnostiek stuitpijn af te ronden, deze kun je hier bestellen. 

 

 

Leerdoelen

De geregistreerd bekkenfysiotherapeut;

 • is bekend met de meest recente en relevante literatuur over coccygodynie
 • kent de anatomie van de bekken(bodem)musculatuur
 • heeft inzicht in het diagnostisch proces bij coccygodynie
 • heeft inzicht in de conservatieve behandelmogelijkheden bij coccygodynie
 • kan klinisch redenerend de juist afweging maken hoe te interveniëren en kent de huiswerkopdrachten voor thuis
 • heeft inzicht in de rol van de stand van os coccygeus binnen de bekkenproblematiek
 • kent het onderzoek naar de stand van het os coccygeus ten opzichte van het os sacrum (inwendig en uitwendig)
 • kent de flowchart voor de behandeling van stuitklachten
 • beheerst de ‘non-invasive mobilization of the coccyx’ (NIMOC) behandeling
 • kan beoordelen hoe de rest van de keten meespeelt en dit behandelen
 • kiest de passende behandelmethode bij problematiek gerelateerd aan de stand van os coccygeus

 

Aanvullende cursusinformatie

De cursus is een eendaagse cursus, in navolging e-learning diagnostiek stuitpijn:

 • Een korte herhaling van de anatomie van het sacrococcygeale gebied
 • Herkennen van coccygodynie
 • Wetenschappelijk resultaten
 • Gebruik van klinische meetinstrumenten
 • Hanteren van een flowchart
 • Onderzoek van het os coccygis
 • Behandelen van het os coccygis en in de keten
 • Toepassing in de bekkenfysiotherapie
 • De kosten zijn incl. koffie thee maaltijd en syllabus

De cursus kan op verzoek ook in-company worden gegeven.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met educatie@profunduminstituut.nl

Doelgroepen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geplande cursussen

4 oktober 2022 price: € 275,00

U kunt zich registreren voor:
Stuitproblematiek in de bekkenfysiotherapie (BFT)

Cursusdag(en):
4 oktober 2022 13:00-21:00
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Te behalen accreditatie punten:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 6
Keurmerk fysiotherapie : 6
Pro-Q-Kine : 12

Docenten:
Sytske Venema-Lohof, MSPT


Minimaal aantal vereiste deelnemers:
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 16

Voor deelname aan deze cursusdag dient men eerst de e-learning diagnostiek stuitpijn (coccygodynie) gevolgd en afgerond te hebben.

Voorbereiding
E-learning module: behandeling

Cursusdag

13.00 - 13.30 ontvangst, koffie en registratie
13.30 - 14.00 welkom en vragenuur
14.00 - 15.00 anamnese middels casuïstiek
15.00 - 15.30 lichamelijk onderzoek
15.30 - 16.30 behandeling
16.30 - 17.30 oefenen
17.30 - 18.30 maaltijd
18.30 - 19.30 oefenen en beoordelen van foto's
19.30 - 20.00 inwendige controle stuit
20.00 - 20.30 afsluiting; werken in ketens en implementatie
20.30 - 21.00 vragen en evaluatie invullen

Scroll naar bovenkant