Chronische Bekkenpijn: Basismodule

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In deze basiscursus behandelen we de basiskennis rondom pijn. Hoe ontstaat pijn? Hoe ervaren wij pijn? Maar ook wat voor omstandigheden zorgen voor blijvende pijn? Daarnaast wordt er met name aandacht gegeven aan multidisciplinaire klinimetrie en behandeling.

Pijnklachten komen in verschillende vormen en intensiteit voor in de bekkenfysiotherapiepraktijk. Soms is er een duidelijke oorzaak of pathologie aan te wijzen, soms zijn de klachten ingebed in een complex raamwerk en is er niet direct zicht op de kern van het probleem.

Om een gefundeerde en efficiënte benadering van deze pijnklachten te kunnen geven, is uitgebreide achtergrondkennis van anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel nodig. De nieuwste inzichten vanuit de neurowetenschap wijzen echter ook op betrokkenheid van het immuunsysteem, endocrinologische systeem, motorisch systeem, respiratoir systeem etc. binnen complexe netwerken. In deze Inleidende module wordt deze achtergrondkennis aangeboden via de voorbereidende e-learning en wordt er een praktische vertaalslag naar de eigen praktijk gemaakt.

Opbouw module

De inleidende module is opgebouwd uit twee lesdagen. De eerste lesdag staat in het teken van de belangrijkste ontwikkelingen in de pijnwetenschap waarbij er een inleiding wordt gegeven op de CPPS. De Protectometer van Butler en Moseley (Explain Pain) is al geïntroduceerd als effectieve tool in de pijneducatie in de e-learning en vergroot het begrip en controlegevoel van de patiënt met chronische pijn. Via casuïstiek wordt de vertaalstap naar de praktijk gemaakt, met daarin aandacht voor kritische klinische reflectie op het eigen handelen in het verleden en de toekomst. Een interactieve dag met verfrissende eye-openers!

De voorbereidende activiteiten bestaan uit een e-learning neuroanatomie en e-learning voorwaarden voor herstel.

De verwerkingsopdracht bestaat uit een implementatieopdracht en dient voldoende te zijn voor certificering.

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
12
Studiebelastingsuren
5
Uitleg over de studiebelastingsuren

De studiebelastingsuren gaan over de tijd die je aan de e-learning besteedt. Voor deze cursus bestaat deze uit twee onderdelen: 

 • E-learning module: inleiding in pijn
 • E-learning module: herstelmechanismen en voorwaarden

Daarnaast sluit je de cursus af met een implementatie opdracht. Deze is nodig om de accreditatiepunten voor de zelfstudie te behalen.

 

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut:

 • legt de definitie "pijn" uit aan collega's en cliënten, met de bijbehorende neurogene, immunologische, endocrinologische, repiratoire en motorische betrokkenheid.
 • implementeert de proctectometer bij cliënten en interprofessioneel
 • integreert de pijneducatie in de bekkenfysiotherapeutische behandeling op efficiënte wijze
 • gebruikt de best evidence vanuit pijnwetenschap bij het klinisch redeneren in de praktijk
 • structureert de pijneducatie middels een richtlijn met betrekking op inhoud en prioriteit in de praktijk
 • brengt een multidisciplinair netwerk tot stand rondom pijnbehandeling in de regio
 • beoordeelt diens eigen klinische redeneren in de praktijk
 • genereert persoonlijke leerdoelen op de korte en de lange termijn
 • hanteert betrouwbaar en onderbouwd een artrogeen onderzoek bij de lage rug, bekken en heupregio
 • associeert de gegevens uit het lichamelijk onderzoek met elkaar
 • voert een betrouwbaar en onderbouwd onderzoek naar motor control uit
 • legt verbanden met musculaire betrokkenheid, motor control en het artrogene onderzoek
 • ontwerpt een onderbouwde bekkenfysiotherapeutische hypothese naar aanleiding van de anamnese en onderzoek.

 

Aanvullende cursusinformatie

Dag 1 (Bart van Buchem en Fetske Hogen Esch, MSPT/pijnspecialist)

8-30 -  9.00         registratie, koffie en thee
9.00 -  9.30         kennismaking
9.30 - 10.30        inleiding pelvic pain en terugblik op de e-learning
10.30 - 11.00        pauze
11.00 - 12.30        achtergronden van de pijn
12.30 - 13.30        lunch
13.30 - 16.30        klinisch redeneren adv casuïstiek
16.30 - 17.00        presentatie anamnese +vooruitblik module 2

Dag 2 (Ernst van der Wijk, fascietherapeut)
09.00-10.30          peilers van herstel
10.30-11.30          ademhaling – theorie
11.30-13.00          ademhaling, incl. myofasciale
                             technieken – praktijk
13.00-14.00          lunch
14.00-14.30          vervolg ademhaling – praktijk
14.30-16.00          slaap
16.00-17.30          integratie praktijk

 

 

Doelgroepen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geen cursussen beschikbaar.
Scroll naar bovenkant