E-learning gedragsverandering; jouw cliënt in beweging

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In de praktijk kan je er tegen aan lopen dat de cliënt heel passief is. Of juist veel weerstand geeft tegen jouw adviezen. Hoe ga je hier effectief mee om? Hoe krijg je jouw cliënt meer in beweging? Zowel letterlijk als figuurlijk?

In deze e-learning geven we meerdere praktische handvaten om je daarbij te helpen. Centraal staat de beschrijving in ons KNGF-beroepsprofiel over autonomie en shared-desicion making. Te weten;

"Iedere cliënt heeft recht op een persoonlijke en menswaardige benadering. Binnen de fysiotherapie wordt de cliënt naar diens eigen wil en kunnen als autonoom beschouwd. Huber et al. benadrukken dat regievoeren over het eigen leven cruciaal is voor het ervaren van gezondheid. De cliënt krijgt, naast de regie over zijn leven, ook een centrale rol bij de behandeling. De cliënt beslist mee over behandeldoelen en kiest uit het behandelaanbod."

Maar hoe bewaak je deze autonomie en laat je de cliënt ook inzien wat nodig is om de hulpvraag van de cliënt te beantwoorden?

De kerngedachte van deze cursus is dat er niet één manier is om toe te passen, die altijd werkt. Dat je met unieke mensen te maken hebt en zelf ook jouw eigen voorkeuren en wensen hebt als therapeut. Daarom bied deze cursus meerdere praktische en wetenschappelijk onderbouwde methodes aan, zodat je op verschillende manieren in contact kan blijven met jouw cliënt, waarbij je de autonomie respecteert en juist stimuleert.

De praktische handvaten die wij in deze cursus aanreiken zijn gebaseerd op gemeenschappelijke elementen vanuit verschillende gedragsveranderingsmodellen, maar ook gebaseerd op bewezen didactische principes die in het onderwijs helpen om de zelfregie te bevorderen.

Kortom; Ons doel is het versterken van jouw eigen kennis en vaardigheden, zodat jij jouw cliënten kan helpen met om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

Deze cursus is ontwikkelt door één van de auteurs van het boek "Jouw cliënt in beweging" (januari, 2020).

 

Soort Cursus
E-Learning
Contacturen
1
Studiebelastingsuren
5
Uitleg over de studiebelastingsuren

Deze uren bent u kwijt aan het doorlopen van de e-learning en het maken van de kennistoets. Waarbij u online begeleiding krijgt van een docent, wie ook bekkenfysiotherapeut is.

 

Leerdoelen

De (bekken)fysiotherapeut;

  • Plaatst het belang van een goede therapeut-cliënt relatie voor therapiesucces
  • Beschrijft de methodes om doelen en verwachtingen transparant te maken
  • Herkent de verschillende dimensies met betrekking tot het stellen van vragen en het geven van feedback
  • Onderkent het belang van bekrachtigen van het gewenste gedrag en de autonomie bij de cliënt
  • Kiest effectieve communicatie vaardigheden die passen bi de therapeut, bij de cliënt en bij de situatie
Aanvullende cursusinformatie

Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Accreditatie voor deze cursus is nog in aanvraag.

Doelgroepen
  • Fysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Te behalen accreditatie punten
KNGF Fysiotherapieregister algemeen : 3
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 3
Pro-Q-Kine : 8
Prijs E-Learning
95.00
Scroll naar bovenkant