E-learning prolaps en bekkenbodemspierfuntieonderzoek

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

Het diagnostisch proces van de bekkenfysiotherapeut is een essentieel onderdeel van het totaal bekkenfysiotherapeutisch handelen. Het totale bekkenfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in het totale diagnostisch proces.

 

Deze cursus zal zich vooral richten op de aspecten van het onderzoek naar de functie van de totale bekkenbodem. Hierbij is er aandacht voor het spierfunctieonderzoek, maar ook onderzoek naar de ligamentaire structuren, waarbij de mate van verzakking van de inwendige organen in kaart gebracht wordt. Hiervoor worden de pelvic organ prolapse quantification (POPQ) en de simplified POPQ ingezet.

 

Een belangrijke rol speelt tevens het herkennen van de avulsie van de levator ani. Als de therapeut een avulsie kan herkennen, symptomatologie herkennen en rekening houden met het behandelplan en het vaststellen van belemmerende factoren.

Tevens wordt uitgebreid stil gestaan bij het fenomeen intra-abdominale druk, één van de best beïnvloedbare risicofactoren van een bekkenbodemdysfunctie.

 

Deze cursus betekent ook kritisch kijken naar ons eigen handelen. Volgen we de protocollen nog of hebben we ons een eigen systeem eigen gemaakt? Maken we keuzes in wat we wel of niet doen en waarom?

 

Een goed bekkenbodemspierfunctie onderzoek (BBSFO) vraagt vooral discipline omdat in dit deel de puntjes op de i worden gezet van het spierfunctie onderzoek dat je regulier in je eigen praktijk uitvoert. Loop alle details langs en check je eigen systeem van werken. De reminders zullen je helpen om het compleet en volledig te doen en ook goed in te vullen in je status.

 

Een goede POPQ vraagt meer training en in het POPQ blok wordt het stappenplan aangereikt om dit meetinstrument stap voor stap onder de knie te krijgen. De ervaring heeft geleerd dat we dit onderzoek regelmatig niet meer uitvoeren.

 

In alle onderdelen wordt gewerkt aan het klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek. Welke onderzoeken wil je inzetten en waarom? Doen we standaard alles of maak je een weloverwogen keuze uit je diagnostische instrumenten en zo ja waarom wel of niet? Welke hypothese heb je, wat leg je je patiënt uit als het gaat over de verwachtingen van de behandeling. Waar baseer je dit op? Wat vertel je over de risicofactoren, etc.

 

Soort Cursus
E-Learning
Contacturen
1
Studiebelastingsuren
8
Uitleg over de studiebelastingsuren

Deze uren bent u kwijt aan het doorlopen van de e-learning en het maken van de eindtoets. Er is ook een begeleider beschikbaar, welke zelf bekkenfysiotherapeut is.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut:

  • Herkent het huidige bekkenbodemspierfunctie onderzoek zoals in NL landelijk is afgesproken
  • Reproduceert de terminologie van de urogenitale prolaps
  • Beschrijft de s-POPQ
  • Noemt de betrouwbaarheid van zowel de POPQ als de s-POPQ
  • Vertelt de definitie, etiologie en prevalentie van de levator avulsie na
  • Beschrijft de rol van de m. obturatorius internus in relatie tot een urogenitale prolaps

 

Aanvullende cursusinformatie

Na het succesvol afronden van deze e-learning ontvangt u een certificaat.

Accreditatie wordt aangevraagd.

Doelgroepen
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Te behalen accreditatie punten
KNGF Fysiotherapieregister bekken : nog in aanvraag
Prijs E-Learning
95.00
Scroll naar bovenkant