E-learning prolaps en bekkenbodemspierfuntieonderzoek

Algemene Informatie

Cursus Inhoud
Het diagnostisch proces van de bekkenfysiotherapeut is een essentieel onderdeel van het totaal bekkenfysiotherapeutisch handelen.
Het totale bekkenfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek speelt een belangrijke rol in het totale diagnostisch proces. Deze cursus zal zich vooral richten op de aspecten van het onderzoek naar de functie van de totale bekkenbodem. Hierbij is er aandacht voor het spierfunctieonderzoek, maar ook onderzoek naar de ligamentaire structuren, waarbij de mate van verzakking van de inwendige organen in kaart gebracht wordt. Hiervoor worden de pelvic organ prolapse quantification (POPQ) en de simplified POPQ ingezet.
Een belangrijke rol speelt tevens het herkennen van de avulsie van de levator ani. Als de therapeut een avulsie kan herkennen, symptomatologie herkennen en rekening houden met het behandelplan en het vaststellen van belemmerende factoren.
Tevens wordt uitgebreid stil gestaan bij het fenomeen intra-abdominale druk, één van de best beïnvloedbare risicofactoren van een bekkenbodemdysfunctie.
Deze cursus betekent ook kritisch kijken naar ons eigen handelen. Volgen we de protocollen nog of hebben we ons een eigen systeem eigen gemaakt? Maken we keuzes in wat we wel of niet doen en waarom?
Een goed bekkenbodemspierfunctie onderzoek (BBSFO) vraagt vooral discipline omdat in dit deel de puntjes op de i worden gezet van het spierfunctie onderzoek dat je regulier in je eigen praktijk uitvoert. Loop alle details langs en check je eigen systeem van werken. De reminders zullen je helpen om het compleet en volledig te doen en ook goed in te vullen in je status.
Een goede POPQ vraagt meer training en in het POPQ blok wordt het stappenplan aangereikt om dit meetinstrument stap voor stap onder de knie te krijgen. De ervaring heeft geleerd dat we dit onderzoek regelmatig niet meer uitvoeren.
In alle onderdelen wordt gewerkt aan het klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek. Welke onderzoeken wil je inzetten en waarom? Doen we standaard alles of maak je een weloverwogen keuze uit je diagnostische instrumenten en zo ja waarom wel of niet?
Welke hypothese heb je, wat leg je je patiënt uit als het gaat over de verwachtingen van de behandeling. Waar baseer je dit op? Wat vertel je over de risicofactoren, etc.
Wat je afrond door deze losse opdrachten samen te voegen tot één afsluitend verslag.
Soort Cursus
E-Learning
Contacturen
1
Studiebelastingsuren
6
Uitleg over de studiebelastingsuren

Deze uren bent u kwijt aan het doorlopen van de e-learning en het maken van de opdrachten. Waarbij u online begeleiding krijgt van een docent, wie ook bekkenfysiotherapeut is.1

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut kent

  • het huidige bekkenbodemspierfunctie onderzoek zoals in NL landelijk is afgesproken
  • de terminologie van de urogenitale prolaps
  • de s-POP en kan deze uitleggen
  • de betrouwbaarheid van zowel de POPQ als de s-POPQ
  • de definitie, etiologie en prevalentie van de levator avulsie
  • de rol van de m. obturatorius internus in relatie tot een urogenitale prolaps
Aanvullende cursusinformatie

Door het afronden van deze e-learning voldoet u aan de voorbereiding voor de cursusdag; State-of-the-art totale bekkenbodemonderzoek. Deze is in totaal geaccrediteerd voor 12 punten.
Dit houdt in dat u het geld van deze e-learning als korting krijgt, als u besluit deze cursusdag te volgen en uw certificaat van de e-learning kan laten zien.

Doelgroepen
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Prijs E-Learning
100.00
Scroll naar bovenkant