Stuitproblematiek in de bekkenfysiotherapie

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

Stuitpijn (coccygodynie) komt veel voor. Mensen hebben vaak jarenlang klachten. Ook binnen de bekkenfysiotherapie worden deze patienten gezien en tot voor kort waren er niet veel behandelopties.

Bij coccygodynie ziet men meestal dat een standsafwijking van het os coccygis ten op zichte van het os sacrum, vaak ten gevolge van een val of bevalling. Deze heeft korter of langer geleden plaatsgevonden.

Middels een milde uitwendige techniek kan de stand van het os coccygeus hersteld worden (NIMOC). Direct na deze behandeling gebeurd het dikwijls dat er een merkbaar verschil optreedt tijdens het zitten, bukken en/of lopen.

Opvallend is ook dat patiënten met bekken-, rug- of liespijn, maar ook mensen met anuskramp, obstipatie, dysfunctional voiding, dyspareunie meestal een standsafwijking van het os coccygeus hebben en bij behandeling van de stand er een verbetering van hun klachten ontstaat.

 

Leerdoelen

 • De geregistreerde bekkenfysiotherapeut kent de anatomie van de bekken(bodem)musculatuur
 • De geregistreerde bekkenfysiotherapeut kent het onderzoek naar de stand van het os coccygis ten opzichte van het os sacrum
 • De geregistreerde bekkenfysiotherapeut kent de ‘non-invasive mobilization of the coccyx’ (NIMOC) behandeling
 • De geregistreerde bekkenfysiotherapeut kan beoordelen hoe de rest van de keten meespeelt en dit behandelen,
 • De geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft inzicht dat bij andere bekkenproblemen de stand van het os coccygis vaak meespeelt.

 

Extra informatie

Studiebelastingsuren

8

Uitleg over de studiebelastingsuren

Als voorbereiding doorloop je de E-learning modules; os coccyx en coccygodynie. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant de stuitmobilisatie. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

Ter afsluiting van de cursus, maak je een Implementatie opdracht ketenzorg

Contacturen

6

Aanvullende cursusinformatie

De cursus is een eendaagse cursus:

 • Een korte inleiding over de anatomie van het sacrococcygeale gebied
 • Herkennen van coccygodynie
 • Wetenschappelijk resultaten
 • Gebruik van klinische meetinstrumenten
 • Onderzoek van het os coccygis
 • Behandelen van het os coccygis en in de keten
 • Toepassing in de bekkenfysiotherapie
 • De kosten zijn incl. koffie thee maaltijd en syllabus
 • Er is een implementatie opdracht opgenomen in de blended learning die ingeleverd moet worden

De cursus kan op verzoek ook in-company worden gegeven.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met educatie@profunduminstituut.nl

Doelgroepen

 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)

Geplande cursussen

10 december 2019 price: € 245,00

U kunt zich registreren voor:
Stuitproblematiek in de bekkenfysiotherapie

Cursusdag(en):
10 december 2019 13:30-21:00
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 6

Docenten:
Sytske Venema-Lohof, MSPT
Dr. Marijke C.Ph. Slieker-ten Hove


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 25

Voorbereiding

 • E-learning modules: os coccyx en coccygodynie

13.00 - 13.30 ontvangst, koffie en registratie
13.30 - 14.30 vragenuur n.a.v. de e-learning modules
14.30 - 15.00 anamnese afnemen
15.00 – 15.30 wat als de stuit niet goed staat?
15.30 - 16.00 thee
16.30 - 17.00 NIMOC als behandeling
17.00 – 17.30 lichamelijk onderzoek
17.30 - 18.30 eten in restaurant van zorgcentrum
18.30 – 20.00 oefenen NIMOC
20.00 – 20.30 behandeling triggerpoints/casuïstiek
19.30 - 20.30 casuïstiek en werken in ketens
20.30 - 21.00 afsluiten, vragen

Afsluiting Implementatie opdracht ketenzorg

Scroll naar bovenkant