Chronische bekkenpijn: module 2

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

“Approaching the fascia requires
a different eye,
a different touch,
and tissue-specific techniques”
(Thomas Myers)

Kennis over de fysiologie en pathologie van fascia maakt het mogelijk een deel van de aspecifieke bekkenpijn specifiek te maken. Dit opent de weg naar nieuwe specifieke behandelopties. In deze workshop zal de rol van fascia bij chronische bekkenpijn nader belicht worden. Maar ook de rol van myogene triggerpoints, motor control en arthrogene beperkingen. Zodat je als bekkenfysiotherapeut een compleet beeld hebt van mogelijke oorzaken voor chronische bekkenpijn. Om zo de cliënt optimaal te kunnen helpen middels een passende diagnose, gevolgd door gepaste therapie.

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
12
Studiebelastingsuren
17
Uitleg over de studiebelastingsuren

Zelfstudie middels e-learning: 5 SBU

 

Voorwaarde voor inschrijving

De eerste module dient met goed gevolg afgesloten te zijn.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut:

  • hanteert betrouwbaar en onderbouwd een arthrogeen en myofasciaal onderzoek bij de lage rug, bekken en heupregio
  • associeert de gegevens uit het lichamelijk onderzoek met elkaar
  • voert een betrouwbaar en onderbouwd onderzoek naar motor contol uit
  • legt verbanden met musculaire betrokkenheid, motor control en het arthrogene onderzoek
  • ontwerpt een onderbouwde bekkenfysiotherapeutische hypothese naar aanleiding van de anamnese en onderzoek
Doelgroepen
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geplande cursussen

23 september 2022 price: € 575,00

U kunt zich registreren voor:
Chronische bekkenpijn: module 2

Cursusdag(en):
23 september 2022 09:00-16:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht
24 september 2022 09:00-16:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Te behalen accreditatie punten:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 17
Keurmerk fysiotherapie : 17
Pro-Q-Kine : 24

Docenten:
Ernst van der Wijk
Branca Smit
Merel Hilgersom, MSc


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 16

Voorbereiding:
E-learning motor control en diagnostiek

Cursusdag 1
9.00-9.30 uur welkom en vragenuur (half uur)
9.30-10.00 uur introductie casus
10.00-12.00 uur lichamelijk onderzoek
12.00-13.00 uur lunch
13.00-14.00 uur aandachtspunten communicatie
14.00-15.00 uur functioneel oefenen
15.00-16.00 uur casuïstiek
16.00-16.30 uur afronding en implementatie

Cursusdag 2
9.00 – 10.30 uur anatomie, fysiologie en pathologie van fascia
10.30 – 11.30 uur myofasciaal onderzoek bekken met oog voor de ketens
11.30- 12.30 uur trigger point behandeling and fascia mobilisatie
12.30-13.30 uur lunchpauze
13.30 – 15.00 uur trigger point behandeling and fascia mobilisatie
15.00 – 15.45 uur fascia training theorie
15.45 – 16.30 uur fascia training praktijk

Verwerking:
Inleveropdracht klinische pijnklachten
(deze is voorwaardelijk voor het ontvangen van de certificering)

 

Scroll naar bovenkant