Chronische bekkenpijn: module 2

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

“Approaching the fascia requires
a different eye,
a different touch,
and tissue-specific techniques”
(Thomas Myers)

Kennis over de fysiologie en pathologie van fascia maakt het mogelijk een deel van de aspecifieke bekkenpijn specifiek te maken. Dit opent de weg naar nieuwe specifieke behandelopties. In deze workshop zal de rol van fascia bij chronische bekkenpijn nader belicht worden. Maar ook de rol van myogene triggerpoints, motor control en arthrogene beperkingen. Zodat je als bekkenfysiotherapeut een compleet beeld hebt van mogelijke oorzaken voor chronische bekkenpijn. Om zo de cliënt optimaal te kunnen helpen middels een passende diagnose, gevolgd door gepaste therapie.

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
12
Studiebelastingsuren
17
Uitleg over de studiebelastingsuren

Zelfstudie middels e-learning: 5 SBU

 

Voorwaarde voor inschrijving

De eerste module dient met goed gevolg afgesloten te zijn.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut:

  • hanteert betrouwbaar en onderbouwd een arthrogeen en myofasciaal onderzoek bij de lage rug, bekken en heupregio
  • associeert de gegevens uit het lichamelijk onderzoek met elkaar
  • voert een betrouwbaar en onderbouwd onderzoek naar motor contol uit
  • legt verbanden met musculaire betrokkenheid, motor control en het arthrogene onderzoek
  • ontwerpt een onderbouwde bekkenfysiotherapeutische hypothese naar aanleiding van de anamnese en onderzoek
Doelgroepen
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geen cursussen beschikbaar.
Scroll naar bovenkant