Evidence-based werken met kinderen in de bekkenfysiotherapie

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In Nederland worden steeds meer kinderen met allerlei mictie- en defecatieproblemen verwezen naar bekkenfysiotherapie. Tot voor kort was er geen wetenschappelijk bewijs voor deze behandelwijze, maar daarin is verandering gekomen. In Nederland, maar ook in andere centra in de wereld, zijn (en worden) verschillende wetenschappelijk onderzoeken uitgevoerd, die van invloed kunnen zijn op het handelen van de fysiotherapeut.

Het doel van deze cursus is om bekkenfysiotherapeuten, die kinderen behandelen wetenschappelijk onderbouwde handvatten te geven die direct in de praktijk toepasbaar zijn, gebaseerd op de meest recente evidentie vanuit eigen onderzoek van de docent, wat (nog) niet gepubliceerd is!

Doe jouw voordeel en start 2020 met een grote voorsprong!

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
6
Studiebelastingsuren
12
Uitleg over de studiebelastingsuren

De voorbereiding bestaat uit een E-learning, welke de volgende onderdelen bevat:

 • instaptoets, met als doel een quickscan te zijn voor de kennis die je al bezit en welke je aan kan vullen met behulp van de informatie in de e-learning.
 • Casus voorbereiden, welke te gebruiken is op de cursusdag
 • Inventarisatie (en gebruik) meetinstrumenten in de eigen praktijk, welke gebruikt wordt ter discussie op de cursusdag.

Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met het toe passen van de nieuwe inzichten vanuit de wetenschap, op de cursusdag zelf. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

Leerdoelen

Deze cursus sluit aan bij het addendum bij het beroepsprofiel bekkenfysiotherapeut:

‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in zindelijkheid’

Maar leidt niet tot toetreding tot het addendum!

Tijdens het volgen van de cursus werkt u aan de volgende leerdoelen:
De bekkenfysiotherapeut:

 • Hanteert wetenschappelijke informatie uit relevante recente literatuur binnen het handelen bij kinderen met mictie- en defecatieklachten in de praktijk
 • Weegt de ethische aspecten en dilemma’s bij het behandelen van kinderen met mictie- en defecatieklachten af bij iedere cliënt
 • Herkent de meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling 2018”
 • Maakt afwegingen bij de keuze van gezondheidsvragenlijsten en andere meetinstrumenten gebaseerd op wetenschappelijke literatuur
 • Gebruikt relevante testen gericht op; houding, beweging, spierfunctie en motoriek uit recente, wetenschappelijke literatuur adequaat
 • Voert een weloverwogen onderzoek uit bij kinderen
 • Stelt een weloverwogen behandelplan op basis van evidence-based werken bij kinderen met mictie- en/of defecatieklachten.
Doelgroepen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geplande cursussen

5 november 2020 price: € 250,00

U kunt zich registreren voor:
Evidence-based werken met kinderen in de bekkenfysiotherapie

Cursusdag(en):
5 november 2020 13:30-21:00
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Te behalen accreditatie punten:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : nog in aanvraag
Keurmerk fysiotherapie : nog in aanvraag
Pro-Q-Kine : nog in aanvraag

Docenten:
Dr. Marieke van Engelenburg- van Lonkhuyzen


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 25

Voorbereiding  
E-learning EBP en ethiek & meetinstrumenten

Lesrooster dagprogramma  
13.30  – 14.00 uur ontvangst, koffie en registratie
14.00  – 15.30 uur evidence-based werken bij kinderen met mictie- en defecatieklachten
15.30  – 16.00 uur koffie/thee
16.00  – 17.30 uur de bekkenbodem en ethische dilemma’s bij kinderen met mictie- en defecatieklachten
17.30  – 18.30 uur eten
18.30  – 20.00 uur evidence-based vragenlijsten en andere meetinstrumenten bij kinderen met mictie- en defecatieklachten
20.00 – 20.30 uur complexe casuïstiek
20.30  – 21.00 uur afsluiten, vragen

Scroll naar bovenkant