Evidence-based werken met kinderen in de bekkenfysiotherapie

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

Deze cursus sluit aan bij het addendum bij het beroepsprofiel bekkenfysiotherapeut:

‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in zindelijkheid’

Maar leidt niet tot toetreding tot het addendum!

In Nederland worden steeds meer kinderen met allerlei mictie- en defecatieproblemen verwezen naar bekkenfysiotherapie. Tot voor kort was er geen wetenschappelijk bewijs voor deze behandelwijze, maar daarin is verandering gekomen. In Nederland, maar ook in andere centra in de wereld, zijn (en worden) verschillende wetenschappelijk onderzoeken uitgevoerd, die van invloed kunnen zijn op het handelen van de fysiotherapeut.

Het doel van deze cursus is om bekkenfysiotherapeuten, die kinderen behandelen wetenschappelijk onderbouwde handvatten te geven die direct in de praktijk toepasbaar zijn, gebaseerd op de meest recente evidentie vanuit eigen onderzoek van de docent, wat (nog) niet gepubliceerd is!

Dit is de eerste ProFundum cursus, die helemaal wordt gegeven via ZOOM.  Het doel van deze cursus is om bekkenfysiotherapeuten, die kinderen behandelen bij te scholen in nieuwe, evidence based, ontwikkelingen. Deze nieuwe kennis is direct in de praktijk toepasbaar.

Cursusinhoud (in willekeurige volgorde)

 • State of the art buikpijn, alle vormen van buikpijn komen aan bod, waarbij de Rome IV-criteria leidend zijn.
 • Herkennen van en omgaan met mishandeling en misbruik in de bekkenfysiotherapeutische praktijk. Met aanvullend ethische dilemma’s bij het behandelen van een kind met mictie- of defecatieklachten.
 • State of the art en mictie- en defecatieproblemen en fysiotherapie bij kinderen, inclusief vragenlijsten geschikt (en evidence based) voor gebruik in de bekkenfysiotherapeutische praktijk.

Er zal veel tijd en gelegenheid worden ingeruimd voor intervisie en discussie.

Studiebelastingsuren: Contacturen (2 x 3,5 uur) 7

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
6
Studiebelastingsuren
12
Uitleg over de studiebelastingsuren

De voorbereiding bestaat uit een E-learning, welke de volgende onderdelen bevat:

 • instaptoets, met als doel een quickscan te zijn voor de kennis die je al bezit en welke je aan kan vullen met behulp van de informatie in de e-learning.
 • Casus voorbereiden, welke te gebruiken is op de cursusdag
 • Inventarisatie (en gebruik) meetinstrumenten in de eigen praktijk, welke gebruikt wordt ter discussie op de cursusdag.

Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met het toe passen van de nieuwe inzichten vanuit de wetenschap, op de cursusdag zelf. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut:

 • Hanteert wetenschappelijke informatie uit relevante recente literatuur binnen het handelen bij kinderen met mictie- en defecatieklachten in de praktijk
 • Weegt de ethische aspecten en dilemma’s bij het behandelen van kinderen met mictie- en defecatieklachten af bij iedere cliënt
 • Kent de meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling 2018”
 • Weet om te gaan met kinderen die negatieve ervaringen hebben
 • Maakt afwegingen bij de keuze van gezondheidsvragenlijsten en andere meetinstrumenten gebaseerd op wetenschappelijke literatuur
 • Gebruikt relevante testen gericht op; houding, beweging, spierfunctie en motoriek uit recente, wetenschappelijke literatuur adequaat
 • Voert een weloverwogen onderzoek uit bij kinderen
 • Stelt een weloverwogen behandelplan op basis van evidence-based werken bij kinderen met mictie- en/of defecatieklachten
 • Kan adequaat relevante vragenlijsten kiezen en toepassen.
Doelgroepen
 • Algemeen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geen cursussen beschikbaar.
Scroll naar bovenkant