Functionele Elektro Stimulatie in de bekkenfysiotherapie

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

Myofeedback neemt een belangrijke plaats in de bekkenfysiotherapie in, zowel wat betreft de diagnostiek als de behandeling. Myofeedback wordt veelvuldig toegepast. Van elektrostimulatie wordt minder gebruik gemaakt. Er is weliswaar voldoende wetenschappelijke onderbouwing maar de grote variatie in behandelvormen, variabelen, behandelprotocollen en apparatuur leidt tot een gebrek aan eenduidigheid in de behandeling. Dit kan een verklaring zijn voor het beperktere gebruik.

Recent wetenschappelijke onderzoek toont de effectiviteit van myofeedback en elektrostimulatie aan en bevestigt dat de ervaring van de onderzoeker/behandelaar het effect vergroot. Het steeds veelvuldiger gebruik van de apparatuur en de toenemende betrouwbaarheid van de meetapparatuur, zoals de MAPLe, zijn grote stappen vooruit.

FES wordt door de bekkenfysiotherapie gebruikt om de coördinatie van spiercontracties te verbeteren, pijn te dempen, overactiviteit te verminderen en de detrusor te inhiberen. FES wordt zowel uitwendig als inwendig toegepast.

De bedoeling van deze cursus is op de eerste plaats dat de bekkenfysiotherapeut meer kennis verwerft van de uitgebreide behandelmogelijkheden. Op de tweede plaats is het de bedoeling dat de bekkenfysiotherapeut voldoende wetenschappelijke achtergronden heeft om een interventie met FES te onderbouwen als onderdeel van de behandeling.

FES is met alle beschikbare apparatuur uit te voeren. Tijdens de lesdag wordt MAPLe apparatuur gebruikt maar iedereen die liever met de eigen apparatuur werkt is vrij om deze mee te nemen. Aan de hand van casuïstiek en het klinisch redeneer proces zal er een keuze gemaakt worden uit de behandelmogelijkheden met functionele electro stimulatie.

Het wordt op prijs gesteld als deelnemers zelf casuïstiek inbrengen via de e-learning.

Voor iedere cursist is een MAPLe elektrode beschikbaar. Indien de voorkeur wordt gegeven om te werken met eigen apparatuur kan deze uiteraard meegenomen worden.

 

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut (i.o.):

 • kent de werking van FES
 • kent de toepassingsmogelijkheden van FES.
 • kent de wetenschappelijke onderbouwing van FES.
 • kan de toepassing van FES uitleggen aan de patiënt.
 • kan een keuze maken uit de behandelvormen en in te zetten variabelen van FES.

Aan het einde van de cursus is de bekkenfysiotherapeut in staat, naar aanleiding van het klinisch beeld en het bekkenfysiotherapie-onderzoek (het beoordelen van de dysfuncties van de bekkenbodemmusculatuur), te bepalen in welke behandelvorm en met welke parameters de elektrostimulatie zinvol kan zijn.

Extra informatie

Studiebelastingsuren

12

Uitleg over de studiebelastingsuren

Vooraf aan de cursus doorloop je een e-learning ter voorbereiding. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant van het ketentraining. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

Contacturen

6

Aanvullende cursusinformatie

De apparatuur tijdens de lessen wordt beschikbaar gesteld door

 

Voor iedere deelnemer is een MAPLe elektrode beschikbaar. Deze is in de prijs van € 275 inbegrepen. Voor iedereen die eigen apparatuur meeneemt en dus ook eigen elektrodes kan € 40 in mindering worden gebracht. Indien men hiervoor kiest kan contact opgenomen worden via educatie@profunduminstituut.nl o.v.v. FES zonder MAPLe elektrode.

De dag wordt gevuld met presentaties, casuistiek en uitwisselen van ervaringen.

De dag bestaat uit:

 • Casuïstiek
 • Ervaringen uitwisselen
 • Inleiding functionele electro stimulatie
 • De theoretische achtergronden van functionele electro stimulatie.
 • De toepassingsmogelijkheden van functionele elektrostimulatie (zowel uitwendig als inwendig)
 • Overzicht wetenschappelijke onderbouwing, recente literatuur betreffende functionele elektrostimulatie.

Aan het einde van de dag wordt aan de hand van (eigen meegebrachte) casussen de toepasbaarheid en de keuze om functionele elektrostimulatie te gebruiken als behandelvorm besproken en bediscussieerd.

Doelgroepen

 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)

Geplande cursussen

18 november 2019 price: € 275,00

U kunt zich registreren voor:
Functionele Elektro Stimulatie in de bekkenfysiotherapie

Cursusdag(en):
18 november 2019 13:30-20:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 8

Docenten:
Dorien Bennink, MSPT


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 25

Voorbereiding:

 • e-learning functionele elektrostimulatie

13.15 - 13.30 Ontvangst met koffie, thee en registratie

13.30 - 14.30 Inventarisatie eigen werkwijze

14.30 - 15.45 Theorie Functionele elektrostimulatie

15.45 - 16.00 Thee pauze

16.00 - 16.45 Klinisch redeneren n.a.v. casuïstiek

16.45 - 17.00 Hygienisch protocol

17.00 - 18.00 Eten

18.00 - 20.30 Praktijk in kleine groepen

Scroll naar bovenkant