Jouw cliënt in beweging (gedragsverandering)

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In het boek "Jouw cliënt in beweging" (januari, 2020) wordt de kennis vanuit; motorisch leren, inspanningsfysiologie, gedragsverandering, didaktiek, psychologie en agogiek geïntegreerd tot praktische handvaten. Doordat één van de auteurs werkt bij Profundum Academy, hebben wij het voorrecht deze handvaten ook via onze cursussen aan te reiken.

In deze specifieke cursus worden praktische handvatten aangereikt om jouw cliënt in beweging te krijgen vanuit eigen kracht. Zodat de cliënt eigen regie pakt en verantwoordelijkheid. Hierbij ben jij als fysiotherapeut een onmisbare spil in het proces, om kennis aan te reiken, inzicht te geven en te begeleiden aan de cliënt. Wat aansluit bij de visie vanuit het KNGF beroepsprofiel:

 "Iedere cliënt heeft recht op een persoonlijke en menswaardige benadering. Binnen de fysiotherapie wordt de cliënt naar diens eigen wil en kunnen als autonoom beschouwd. Huber et al. benadrukken dat regievoeren over het eigen leven cruciaal is voor het ervaren van gezondheid. De cliënt krijgt, naast de regie over zijn leven, ook een centrale rol bij de behandeling. De cliënt beslist mee over behandeldoelen en kiest uit het behandelaanbod."

Een belangrijke basis hiervoor is een effectieve communicatie. De praktische handvatten die wij in deze cursus aanreiken zijn gebaseerd op elementen vanuit gedragsveranderingsmodellen en op bewezen didactische principes. Deze principes helpen om een hoger therapiesucces te behalen.

De kerngedachte van deze cursus is dat we de deelnemer centraal stellen, in tegenstelling tot het centraal stellen van een vaste methode. Kortom, we gaan werken vanuit jouw kracht en deze vooral versterken. Hetzelfde wat ook het meest effectief werkt bij jouw cliënten, als we kijken naar recidivering.

 

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
6
Studiebelastingsuren
12
Uitleg over de studiebelastingsuren

De voorbereiding bestaat uit het doorlopen van een e-learning. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant van deze cursus. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen. Daarbij kunnen er bijvoorbeeld casussen gebruikt worden, die je zelf hebt ingebracht.

 

Leerdoelen

De fysiotherapeut:

  • Signaleert eigen kwaliteiten en vaardigheden op het gebied van; relatie opbouwen, doelen en verwachtingen transparant maken, vragen stellen en feedback geven en bekrachtigen
  • Demonstreert deze kwaliteiten en vaardigheden bij het stimuleren van gezond beweeggedrag bij de cliënt/patiënt
  • Construeert een omgeving welke ondersteunend werkt voor de eigen ontwikkeling met betrekking tot het stimuleren van zelfregie bij een cliënt/patiënt
  • Gebruikt de inzichten uit deze cursus bij de cliënt om gezonder beweeggedrag te bevorderen
Aanvullende cursusinformatie

Deze cursus is deels gebaseerd op de kennis en informatie uit het boek "jouw cliënt in beweging".
uitgave: januari 2020
uitgever: BSL, Houten

Doelgroepen
  • Algemeen
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Geplande cursussen

30 oktober 2020 price: € 200,00

U kunt zich registreren voor:
Jouw cliënt in beweging (gedragsverandering)

Cursusdag(en):
30 oktober 2020 09:30-16:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Te behalen accreditatie punten:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 9
KNGF Fysiotherapieregister algemeen : 9
Pro-Q-Kine : nog in aanvraag

Docenten:
Roos Hanemaaijer- Slottje, MSPT


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 25

De casuïstiek in de cursus wordt afgestemd op de aanwezige doelgroep

Lesprogramma 

Voorbereiding  
E-learning effectieve communicatie

Lesrooster dagprogramma  
9.30-10.00 uur doelen opstellen
10.00-12.00 uur relatie opbouwen & verwachtingen afstemmen
12.00-13.00 uur introductie vragen stellen en feedback geven
13.00-14.00 uur lunch
14.00-15.00 uur casusgericht werken
15.00-16.00 uur inzichten bekrachtigen en implementeren
16.00-16.30 uur afronding en evaluatie

Scroll naar bovenkant