State-of-the-art van het totale bekkenbodemonderzoek

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

De bekkenfysiotherapeut speelt een steeds belangrijker rol in onderzoek en behandelen van vrouwen met klachten in verband met een urogenitale prolaps (POP). Aanvullend is vanaf november de cursus uitgebreid met de nieuwste terminologie. Hiermee komt de terminologie van Messelink et al. te vervallen. De nieuwe terminologie is fors uitgebreid en de docent dr. Marijke Slieker-ten Hove heeft hier intensief aan meegewerkt en is mede-auteur.

Behalve diagnostiek van de bekkenbodemspierfunctie (BBSF) is inmiddels ook de Pelvic Organ Prolapse Quantification (POPQ) als meetinstrument van een vaginale prolaps voor de bekkenfysiotherapeut een belangrijk meetinstrument. De POPQ is een gevalideerd en betrouwbaar meetinstrument. Het wordt in veel wetenschappelijk onderzoek ingezet en staat vermeld in de richtlijnen die door ICS en IUGA geschreven zijn. Er zijn ook ontwikkelingen gaande die een nieuwe vereenvoudigde methode beschrijven: de simplified POP (s-POP).

Vanuit wetenschappelijk onderzoek is duidelijk gebleken dat de bekkenfysiotherapeut evengoed in staat is de POPQ-meting uit te voeren als de gynaecoloog. Het vele wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de POP heeft ook meer risicofactoren in beeld gebracht. Inmiddels is ook de multidisciplinaire richtlijn urogenitale verzakking tot stand gekomen waar de bekkenfysiotherapeut een belangrijke rol heeft gekregen en waar de docent van deze cursus aan heeft meegewerkt.

De ervaring van de afgelopen cursusen heeft geleerd dat veel specifieke vaardigheden vaak wat naar de achtergrond raken en men heeft na de cursus het gevoel weer een flinke update te hebben gehad van het eigen handelen.

De bekkenfysiotherapeut speelt in toenemende mate een rol in de preventie van POP. Hierbij speelt natuurlijk de kennis rond de levator avulsie, de rol van de intra-abdominale druk en de bekkenbodemspierfunctie een grote rol. Ook deze elementen komen terug in de cursus.

Door de e-learning ondersteuning zowel voor als na het volgen van de cursus zal de implementatie, van de opgedane kennis en vaardigheden in de cursus, makkelijker zijn. Naast de POPQ en het leren herkennen van een avulsie is ook het bekkenbodem spierfunctie onderzoek onderdeel van de cursus. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden van preventie. Aan de hand van casuïstiek zal tevens het klinisch redeneerproces worden doorlopen.

Voorafgaand aan het volgen van de cursusdag wordt een link naar de digitale leeromgeving toegezonden zodat de deelnemer zich kan inlezen en een (formatieve) toets kan doen om het eigen kennisniveau te bepalen. Na het volgen van de cursus wordt opnieuw online de (wederom formatieve) kennistoets gedaan waarna men het certificaat kan downloaden. In verband met de intensieve training is het maximum aantal cursisten 15.

Soort Cursus
Blended Learning
Contacturen
8
Studiebelastingsuren
12
Uitleg over de studiebelastingsuren

Voordat de cursus start is er een uitgebreide en intensieve e-learning. Voorafgaand aan deze e-learning voer je een toets uit om te weten waar je staat en waar mogelijke hiaten in de kennis aanwezig zijn. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant van het bekkenbodemonderzoek. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

 

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut kan

 • het huidige bekkenbodemspierfunctie onderzoek uitvoeren zoals in NL landelijk is afgesproken
 • in een intercollegiaal overleg de correcte terminologie rondom een urogenitale prolaps toepassen
 • de s-POP uitvoeren en toepassen bij cliënten
 • de oorzaken, gevolgen, risicofactoren en de testmethodes rondom een urogenitale prolaps uitleggen aan een cliënt
 • Evidence-based werken bij cliënten met en urogenitale prolaps
 • beredeneren wat de rol van de buikdruk is bij een urogenitale prolaps
 • een urogenitale avulsie herkennen
 • de inzichten vanuit de cursus adequaat toepassen in het bekkenfysiotherapeutisch handelen

 

 

Aanvullende cursusinformatie

De training bestaat uit:

 • een state-of-the-art van de POP, etiologie, prevalentie
 • een theoretische achtergrond en terminologie van de POPQ en de s-POP, de levator avulsie en het bekkenbodemspierfunctieonderzoek
 • eerste vaardigheden om de methode zelfstandig te kunnen uitvoeren met opbouw om zelf aan de slag te kunnen in de eigen praktijk
 • instructies hoe te werken met de e-learning ondersteuning
 • overzicht van de recente literatuur betreffende POPQ en s-POP, levator avulsie en BBSFO
 • inzet POPQ, s-POP, BBSFO in de dagelijkse praktijk aan de hand van casuïstiek
 • klinisch redeneren

De dag wordt deels gevuld met presentaties, discussie en praktijksessies waarbij vnl. op elkaar getraind wordt onder begeleiding van de docent. Aan het einde van de dag wordt aan de hand van cases de toepasbaarheid besproken in de dagelijkse praktijk

Doelgroepen
 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
 • Gynaecologen
Geen cursussen beschikbaar.
Scroll naar bovenkant