State-of-the-art van het totale bekkenbodemonderzoek

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

De bekkenfysiotherapeut speelt een steeds belangrijker rol in onderzoek en behandelen van vrouwen met klachten in verband met een urogenitale prolaps (POP).

Behalve diagnostiek van de bekkenbodemspierfunctie (BBSF) is inmiddels ook de Pelvic Organ Prolapse Quantification (POPQ) als meetinstrument van een vaginale prolaps voor de bekkenfysiotherapeut een belangrijk meetinstrument. De POPQ is een gevalideerd en betrouwbaar meetinstrument. Het wordt in veel wetenschappelijk onderzoek ingezet en staat vermeld in de richtlijnen die door ICS en IUGA geschreven zijn. Er zijn ook ontwikkelingen gaande die een nieuwe vereenvoudigde methode beschrijven: de simplified POP (s-POP).

Vanuit wetenschappelijk onderzoek is duidelijk gebleken dat de bekkenfysiotherapeut evengoed in staat is de POPQ-meting uit te voeren als de gynaecoloog. Het vele wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de POP heeft ook meer risicofactoren in beeld gebracht. Inmiddels is ook de multidisciplinaire richtlijn urogenitale verzakking tot stand gekomen waar de bekkenfysiotherapeut een belangrijke rol heeft gekregen en waar de docent van deze cursus aan heeft meegewerkt.

De bekkenfysiotherapeut speelt in toenemende mate een rol in de preventie van POP. Hierbij speelt natuurlijk de kennis rond de levator avulsie, de rol van de intra-abdominale druk en de bekkenbodemspierfunctie een grote rol. Ook deze elementen komen terug in de cursus.

Door de e-learning ondersteuning zowel voor als na het volgen van de cursus zal de implementatie, van de opgedane kennis en vaardigheden in de cursus, makkelijker zijn. Naast de POPQ en het leren herkennen van een avulsie is ook het bekkenbodem spierfunctie onderzoek onderdeel van de cursus. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden van preventie. Aan de hand van casuïstiek zal tevens het klinisch redeneerproces worden doorlopen.

Voorafgaand aan het volgen van de cursusdag wordt een link naar de digitale leeromgeving toegezonden zodat de deelnemer zich kan inlezen en een (formatieve) toets kan doen om het eigen kennisniveau te bepalen. Na het volgen van de cursus wordt opnieuw online de (wederom formatieve) kennistoets gedaan waarna men het certificaat kan downloaden. In verband met de intensieve training is het maximum aantal cursisten 15.

Leerdoelen

De bekkenfysiotherapeut kan

 • het huidige bekkenbodemspierfunctie onderzoek uitvoeren zoals in NL landelijk is afgesproken
 • in een intercollegiaal overleg de correcte terminologie rondom een urogenitale prolaps toepassen
 • de s-POP uitvoeren en toepassen bij cliënten
 • de oorzaken, gevolgen, risicofactoren en de testmethodes rondom een urogenitale prolaps uitleggen aan een cliënt
 • Evidence-based werken bij cliënten met en urogenitale prolaps
 • beredeneren wat de rol van de buikdruk is bij een urogenitale prolaps
 • een urogenitale avulsie herkennen
 • de inzichten vanuit de cursus adequaat toepassen in het bekkenfysiotherapeutisch handelen

 

 

Extra informatie

Studiebelastingsuren

12

Uitleg over de studiebelastingsuren

Voordat de cursus start is er een uitgebreide en intensieve e-learning. Voorafgaand aan deze e-learning voer je een toets uit om te weten waar je staat en waar mogelijke hiaten in de kennis aanwezig zijn. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je optimaal kan starten met de praktische kant van het bekkenbodemonderzoek. Daarnaast geeft het de docent de mogelijkheid om de cursusdag optimaal aan de behoeften van de groep aan te passen.

 

Contacturen

8

Aanvullende cursusinformatie

De training bestaat uit:

 • een state-of-the-art van de POP, etiologie, prevalentie
 • een theoretische achtergrond en terminologie van de POPQ en de s-POP, de levator avulsie en het bekkenbodemspierfunctieonderzoek
 • eerste vaardigheden om de methode zelfstandig te kunnen uitvoeren met opbouw om zelf aan de slag te kunnen in de eigen praktijk
 • instructies hoe te werken met de e-learning ondersteuning
 • overzicht van de recente literatuur betreffende POPQ en s-POP, levator avulsie en BBSFO
 • inzet POPQ, s-POP, BBSFO in de dagelijkse praktijk aan de hand van casuïstiek
 • klinisch redeneren

De dag wordt deels gevuld met presentaties, discussie en praktijksessies waarbij vnl. op elkaar getraind wordt onder begeleiding van de docent. Aan het einde van de dag wordt aan de hand van cases de toepasbaarheid besproken in de dagelijkse praktijk

Doelgroepen

 • Bekkenfysiotherapeuten
 • Bekkenfysiotherapeuten (student)
 • Gynaecologen

Geplande cursussen

30 maart 2020 price: € 225,00

U kunt zich registreren voor:
State-of-the-art van het totale bekkenbodemonderzoek

Cursusdag(en):
30 maart 2020 13:30-20:30
ProFundum Bekkencentrum, Dordrecht

Accreditatie:
KNGF Fysiotherapieregister bekken : 12

Docenten:
Dr. Marijke C.Ph. Slieker-ten Hove


Minimaal aantal vereiste deelnemers: 12
Maximaal aantal toegestane deelnemers: 16

Dagprogramma
Het onderstaande rooster is een leidraad en wordt aangepast naar behoefte

13.00 - 13.30 registratie en koffie/thee

13.30 - 14.30 overzicht totale bekkenbodemonderzoek, recapitulatie recente terminologie. Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap

14.30 - 15.30 wat doe jij op dit moment? Stap voor stap, Hoe staat het met de hygiene?

15.30 - 16.00 bespreken van e-learning programma en vragen met thee

16.00 - 16.30 intra-abdominale druk, hoe beoordelen we dit in ons klinisch werk?

16.30 - 17.00 specificatie van de te trainen meetinstrumenten en theoretische inleiding POPQ en s-POPQ en herkennen van de levator ani avulsies

17.00 - 18.00 eten

18.00 - 20.00 praktijkvaardigheden POPQ, s-POPQ en avulsies, uitleg aan de patiënt

20.00 - 21.00 klinische redeneren aan de hand van casuïstiek (inbrengen eigen casuïstiek)

Scroll naar bovenkant