E-learning gedragsverandering

Algemene Informatie

Cursus Inhoud

In het boek "Jouw cliënt in beweging" (januari, 2020) wordt de kennis vanuit; motorisch leren, inspanningsfysiologie, gedragsverandering, didaktiek, psychologie en agogiek geïntegreerd tot praktische handvaten. Doordat één van de auteurs werkt bij Profundum Academy, hebben wij het voorrecht deze handvaten ook via onze cursussen aan te reiken.

In deze specifieke cursus worden praktische handvatten aangereikt om jouw cliënt in beweging te krijgen vanuit eigen kracht. Zodat de cliënt eigen regie pakt en verantwoordelijkheid. Hierbij ben jij als fysiotherapeut een onmisbare spil in het proces, om kennis aan te reiken, inzicht te geven en te begeleiden aan de cliënt. Wat aansluit bij de visie vanuit het KNGF beroepsprofiel:

"Iedere cliënt heeft recht op een persoonlijke en menswaardige benadering. Binnen de fysiotherapie wordt de cliënt naar diens eigen wil en kunnen als autonoom beschouwd. Huber et al. benadrukken dat regievoeren over het eigen leven cruciaal is voor het ervaren van gezondheid. De cliënt krijgt, naast de regie over zijn leven, ook een centrale rol bij de behandeling. De cliënt beslist mee over behandeldoelen en kiest uit het behandelaanbod."

Een belangrijke basis hiervoor is een effectieve communicatie. De praktische handvatten die wij in deze cursus aanreiken zijn gebaseerd op elementen vanuit gedragsveranderingsmodellen en op bewezen didactische principes. Deze principes helpen om een hoger therapiesucces te behalen.

De kerngedachte van deze cursus is dat we de deelnemer centraal stellen, in tegenstelling tot het centraal stellen van een vaste methode. Kortom, we gaan werken vanuit jouw kracht en deze vooral versterken. Hetzelfde wat ook het meest effectief werkt bij jouw cliënten, als we kijken naar recidivering.

Soort Cursus
E-Learning
Contacturen
1
Studiebelastingsuren
5
Uitleg over de studiebelastingsuren

Deze uren bent u kwijt aan het doorlopen van de e-learning en het maken van de opdrachten. Waarbij u online begeleiding krijgt van een docent, wie ook bekkenfysiotherapeut is.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de (bekken)fysiotherapeut:

  • onderzoekt jouw eigen kwaliteiten en vaardigheden op het gebied van; relatie opbouwen, doelen en verwachtingen transparant maken, vragen stellen en feedback geven en bekrachtigen
  • Herkent een omgeving welke ondersteunend werkt voor jouw eigen ontwikkeling met betrekking tot het stimuleren van zelfregie bij een cliënt
  • Oefent met de inzichten uit deze cursus bij jouw cliënt als u diens zelfregie wil bevorderen
Aanvullende cursusinformatie

Door het afronden van deze e-learning voldoet u aan de voorbereiding voor de cursusdag; jouw cliënt in beweging (in totaal KRF geaccrediteerd voor 9 punten)
Dit houdt in dat u het geld van deze e-learning als korting krijgt, als u besluit deze cursusdag te volgen en uw certificaat van de e-learning kan laten zien.

Doelgroepen
  • Fysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten
  • Bekkenfysiotherapeuten (student)
Prijs E-Learning
50.00
Scroll naar bovenkant