De eindtoets EMG, biofeedback en elektrostimulatie

Je gaat zo de eindtoets maken. Dit doe je pas als je de cursus dag hebt volbracht. De toets moet met tenminste 75% worden behaald om de cursus te behalen en de punten en het certificaat te verkrijgen.

Succes!