Cursusaanbod

Achterste compartiment

Ben jij bekkenfysiotherapeut en behandel jij klachten van het achterste compartiment dan is deze cursus wat voor jou! In 4 dagen wordt theoretisch als praktisch ingegaan op alle facetten van het achterste compartiment.

Chronische Bekkenpijn: Basismodule

In de basismodule behandelen we de basiskennis rondom pijn. Hoe ontstaat pijn? Hoe ervaren wij pijn? Maar ook wat voor omstandigheden zorgen voor blijvende pijn? De Protectometer van Butler en Moseley (Explain Pain) wordt geïntroduceerd.

Er wordt er aandacht besteed aan de anamnese, specifiek bij patiënten met chronische pijn. Via casuïstiek wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt, met daarin aandacht voor kritische klinische reflectie op het eigen handelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de pijlers voor herstel en wordt praktisch aan de slag gegaan met myofasciale technieken.

Chronische bekkenpijn: module 2

Kennis over de fysiologie en pathologie van fascia maakt het mogelijk een deel van de aspecifieke bekkenpijn specifiek te maken. Dit opent de weg naar nieuwe specifieke behandelopties. In deze module zal de rol van fascia bij chronische bekkenpijn nader belicht worden. Maar ook de rol van myogene triggerpoints, motor control en arthrogene beperkingen. Zodat je als bekkenfysiotherapeut middels gedegen onderzoek een compleet beeld hebt van mogelijke oorzaken voor chronische bekkenpijn. Om zo de patiënt optimaal te kunnen helpen middels een passende diagnose, gevolgd door gepaste therapie.

Chronische bekkenpijn: module 3

In module 3 wordt stilgestaan bij neuropatische pijn in de buik- en bekkenregio. Dat de n. pudendus niet de enige zenuw is die pijn in de buik- en bekkenregio kan veroorzaken nemen we door in deze module. De theoretische achtergronden worden behandeld en in de praktijk komt de diagnostiek door de bekkenfysiotherapeut aan bod. Hierbij kun je o.a. denken aan het sensibiliteitsonderzoek, de mobiliteit van het subcutane collageen, neurodynamische testen en palpatie van de zenuwen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van behandelopties voor de bekkenfysiotherapeut en het belang van samenwerken met psychologen en pijnartsen wordt besproken. Kortom, hier leer je wat nog bijna niemand weet over mogelijke neurogene betrokkenheid bij patiënten met chronische bekkenpijn.

Stuitgerelateerde problematiek in de fysiotherapie

In deze cursus ga je aan de slag met het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en de behandeling bij patiënten met stuitpijn (zowel met als zonder trauma in de voorgeschiedenis). Hierbij wordt met name de theorie en de praktische vaardigheid van de “Non-Invasive Mobilization of the Os Coccyx” (NIMOC) methode behandeld en welke rol de NIMOC-methode speelt in de totale behandeling van patiënten met stuitpijn.

Deze cursus helpt jou, met onderbouwing van de meest recente literatuur, bij het diagnostisch proces en het klinisch redeneren bij patiënten met stuitpijn en het daarmee kunnen inzetten van de meest effectieve en meest geïndiceerde behandeling.

Bijscholing stuitnetwerk

Nadat de cursus “Stuitgerelateerde problematiek in de fysiotherapie” gevolgd is en de cursist al enige tijd gewerkt heeft met het behandelen van patiënten met stuitgerelateerde klachten, kan de cursus “Bijscholing stuitnetwerk” worden gevolgd. Middels casuïstiek en klinisch redeneren zal de theorie a.d.h.v. de laatste wetenschappelijke onderzoeken worden besproken. Er is ruimte om eigen ervaringen en casuïstiek in te brengen. Ook zal het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en de behandeling bij stuitpijn praktisch geoefend worden. Deze cursus staat in het teken van het aanscherpen en aanvullen van de voor jouw bekende kennis en vaardigheden omtrent het onderzoeken en behandelen van patiënten met stuitklachten.

Snijzaal bekkenbodem

Multidisciplinair snijzaalonderwijs is uitzonderlijk. Daarom organiseert ProFundum Academy een speciale verdiepende 2-daagse snijzaal cursus om bekkenfysiotherapeuten, gynaecologen, chirurgen, urologen en anesthesiologen te ondersteunen in de samenwerking rond diagnostiek en behandeling van de CPPS (Chronic Pelvic Pain Syndroom)-patiënt. Tijdens deze specifieke snijzaal cursus, richten we ons op het leren kennen en herkennen van de structuren die zich bevinden in het kleine bekken. Hierbij zullen wij ons met name richten op de lumbale en sacrale plexus. Onder leiding van de docenten gaat men met elkaar aan de slag met de preparaten. Hoorcolleges en practicum zullen elkaar afwisselen.

“The Missing Link”: De rol van de bekkenbodem bij ketenproblematiek

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de functie en de disfunctie van de bekkenbodem en welke invloed dit heeft op de gehele keten. De relatie van de bekkenbodem met lage rugpijn, de ademhaling, stress en trauma(tische ervaringen), zwangerschap en bevalling, leeftijd en op de motorcontrol met hierin speciale aandacht voor diastase problematiek komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan trainingsleer en het hierin integreren van de bekkenbodem, zodat bekkenbodembewust getraind kan worden.

Kinderbekkenfysiotherapie: verdieping, verbreding en vertaling van wetenschap naar de praktijk

Verdieping, verbreding en vertaling van wetenschap naar de dagelijks praktijk is en blijft essentieel om de opgedane kennis tijdens de éénjarige opleiding tot kinderbekkenfysiotherapeut te behouden en uit te breiden. Tot dusver is dit de enige cursus, specifiek voor afgestudeerde kinderbekkenfysiotherapeuten, die de (door)ontwikkeling van een aantal essentiële competenties verzorgt.

Effectief werken met EMG en (F)ES in de bekkenfysiotherapie

Myofeedback en elektrostimulatie worden veelvuldig ingezet voor diagnostiek en behandeling binnen de bekkenfysiotherapie. De afgelopen jaren zijn er verschillende elektrostimulatie protocollen ontwikkeld voor het behandelen van verschillende indicaties. Maak jij optimaal gebruik van de behandelmogelijkheden middels elektrostimulatie? Ken jij de theorie achter de werking van elektrostimulatie? Wat als het inzetten van de standaard instellingen/protocollen onvoldoende effect heeft, ben je in staat om aan de hand van klinisch redeneren deze aan te passen?

Terugkomdag EMG, biofeedback en elektrostimulatie

Heb jij de basiscursus EMG, biofeedback en elektrostimulatie gedaan maar heb jij nog steeds het gevoel er nog meer over te weten en te oefenen, dan is deze terugkomdag wat voor jou. Om goed te kunnen werken met zowel EMG/biofeedback als elektrostimulatie is het beheersen van de theorie achter de vaardigheid belangrijk. Deze kennis wordt verworven op de opleiding maar net als autorijden gaan we vervolgens op de automatische piloot en vergeten we de onderbouwing erachter. Tijdens deze dag frissen we alles kort op om vervolgens samen de praktijk in te gaan! 

Winkelwagen