Leeropdracht neuro anatomische kaart

Uitbreiding naslagwerk

Maak een overzichtelijke kaart van alle neurologische structuren die een rol spelen in het aansturen en het ontvangen van signalen in het bekkengebied. 

Geef deze structuren schematisch en overzichtelijk weer.

Neem hierin mee:

– de segmentale innervatie

– grensstrengen

– viscerale innervatie

TIP:Cranenburgh, B. V. (2004). Segmentale verschijnselen: een bijdrage aan diagnostiek en therapie. Bohn Stafleu Van Loghum.

Deze opdracht kan je helpen bij de opdrachten ook later in de modules waarbij het klinisch redeneren steeds meer zal vragen. Om te kijken of je het goed hebt gedaan, kan je hier jouw kaart uploaden voor feedback vanuit docenten (niet verplicht).

NB: Bij het inleveren graag Fetske Hogen Esch als begeleider selecteren. Zij heeft de inhoudelijk kennis en neemt deze informatie mee voor module 3.