Hoe lees je de grid uit?

Bij een unipolaire meting wordt gebruik gemaakt van de grid. Dit is gedaan om de 24 signalen uit de probe inzichtelijk te maken. Elke elektrode is gekoppeld aan een kwadrant van de grid. En elk kwadrant is gekoppeld aan een specifiek deel van de spier compositie. In de video hier onder kun je zien hoe de verdeling is.

Daarnaast werkt de grid met kleurenindicatoren om het activiteiten niveau weer te geven. We kennen 2 verschillende kleurschalen die we in het volgende hoofdstuk nader toelichten.