klinisch redeneren met EMG

Je gaat zo naar een volledige EMG meting kijken.

Wat zie je tijdens de rustmeting?

Wat zie je tijdens de gefilterde meting?

Wat zie je in de meting ten opzichte van een gezonde persoon?

Wat zie je in de MVC meting?

Wat zie je tijdens de endurance?

Wat is de conclusie van de meting?

Werk deze uit en neem deze mee naar de cursus dag. Deze casus zal tijdens de cursus behandeld worden.