Richtlijn chronische bekkenpijn van de European Association of Urology

Om effectief aan de slag te kunnen met de chronische pijn patiënt is de richtlijn chronische bekkenpijn van de European Association of Urology eveneens een belangrijke richtlijn. Deze richtlijn speelt een belangrijke rol in het proces van bestendiging en verbetering van de zorg voor patiënten met bekkenpijn en geassocieerde pijn in de onderbuik. Uit zowel de literatuur als de dagelijkse praktijk is gebleken dat pijn in de onderbuik en bekkenpijn gebieden zijn die nog in ontwikkeling zijn. Deze richtlijn is erkend als een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen tien jaar.

Deze richtlijn is bedoeld om het bewustzijn van zorgverleners op het gebied van buik- en bekkenpijn te vergroten en om degenen die patiënten met buik- en bekkenpijn behandelen in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen. De richtlijn is een nuttig instrument niet alleen voor urologen, maar ook voor gynaecologen, chirurgen, fysiotherapeuten, psychologen en pijnartsen.

Benadrukt moet worden dat richtlijnen het beste wetenschappelijke inzicht presenteren dat de deskundigen tot hun beschikking hebben. Het volgen van richtlijnen niet noodzakelijkerwijs tot het beste resultaat leiden. Richtlijnen kunnen nooit de plaats innemen van klinische expertise bij het nemen van beslissingen over de behandeling van individuele patiënten, maar helpen veeleer om beslissingen te richten waarbij ook rekening wordt gehouden met persoonlijke waarden en voorkeuren/individuele omstandigheden van patiënten. 

Lees het artikel aandachtig door en maak de bijbehorende opdracht.


EAU-Guidelines-on-Chronic-Pelvic-Pain-2022_2022-03-29-084111_kpbq-1Downloaden

Beschrijf hier of je het eens bent met deze richtlijn. Beargumenteer je antwoord.